Xây dựng Đảng

Thanh Hóa: Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch UBND xã Phú Lâm

Thanh Hóa

Chủ tịch UBND xã Phú Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trên đất nông nghiệp, vi phạm Luật Đất đai.

Ngày 2/11, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn cũng khiển trách Đảng ủy xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cảnh cáo ông Lê Văn Năm, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Duy Bình, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn, từ năm 2020 đến tháng 6/2022, Đảng ủy xã Phú Lâm và những cá nhân trên đã thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trên đất nông nghiệp, vi phạm Luật Đất đai. Đảng ủy xã Phú Lâm cũng không ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh, để vi phạm kéo dài, làm cho tình hình phức tạp, tạo dư luận không tốt trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân các lãnh đạo của xã.

Đặc biệt, cá nhân ông Nguyễn Khắc Anh còn vi phạm quy định về đạo đức, nếp sống văn minh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, gây dư luận xấu trong xã hội. Cụ thể, tháng 4/2019, thời điểm đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, ông Nguyễn Khắc Anh đã có hành vi cố ý gây thương tích cho ông Nguyễn Văn Hoan ở thôn Thế Vinh, xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn. Đến tháng 5/2022, với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, ông Nguyễn Khắc Anh tiếp tục xô xát với bà Lê Thị Cảnh (thôn Thế Vinh, xã Tùng Lâm) làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bà Cảnh. Mặc dù xảy ra 2 sự việc trên nhưng ông Nguyễn Khắc Anh không báo cáo với cấp ủy, tổ chức Đảng quản lý, đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, áp dụng Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Khắc Anh và các tập thể, cá nhân kể trên./.

Trịnh Duy Hưng

Xem thêm