Xây dựng Đảng

Hiệu quả từ việc phân công cấp ủy dự sinh hoạt Chi bộ ở Ninh Bình

Ninh Bình

Việc phân công cấp ủy dự sinh hoạt Chi bộ đã tạo sự thống nhất "ý Đảng, lòng dân", phát huy vai trò tổ chức Đảng ở cơ sở.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, tỉnh Ninh Bình đã phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và chỉ đạo các cấp ủy phân công cấp ủy viên về dự sinh hoạt với các Chi bộ thôn, xóm, khu dân cư. Thông qua sinh hoạt, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân đã được cấp ủy cấp trên lắng nghe, kịp thời chia sẻ và gợi mở các phương án giải quyết, tạo nên sự gắn bó mật thiết, sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng dân", góp phần phát huy vai trò tổ chức Đảng ở cơ sở.

Như thường lệ vào ngày mùng 3 hàng tháng, Chi bộ xóm 13, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn có cán bộ cấp trên về dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ. Tại các buổi sinh hoạt này, cùng với các nội dung được triển khai như: thông tin về tình hình của tỉnh, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, phổ biến một số chủ trương của huyện gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, từng Chi bộ còn chọn những vấn đề bức thiết để đưa ra bàn bạc, tìm hướng tháo gỡ. Chi bộ chú trọng phát huy dân chủ nhằm khơi dậy năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm của đảng viên cùng tham gia giải quyết công việc một cách thấu đáo, toàn diện. Chi bộ xóm 13 hiện là một trong những Chi bộ điển hình của xã Đồng Hướng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị.

Ông Trần Mạnh Hải, Bí thư Chi bộ xóm 13 chia sẻ, việc các cán bộ cấp trên về dự sinh hoạt định kỳ hàng tháng với Chi bộ thôn, xóm là việc làm cần thiết, nhằm tạo thêm niềm tin của người dân với tổ chức Đảng và đảng viên. Sự tham dự của các cán bộ cấp trên đã giúp chất lượng buổi sinh hoạt được nâng cao rõ rệt. Nổi bật là việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt, tạo được không khí cởi mở, chân thành để cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và những sáng kiến, kinh nghiệm thiết thực.

Từ nhiều năm nay, Huyện ủy Kim Sơn đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là chủ trương phân công cấp ủy đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt Chi bộ để mỗi đồng chí cấp ủy có dịp gần, hiểu cán bộ, đảng viên hơn. Huyện có 75 tổ chức cơ sở Đảng, hơn 8.000 đảng viên, trong đó có gần 1.000 đảng viên là người có đạo. Để tăng cường tính hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình từ cơ sở, cùng với bố trí, sắp xếp để các đồng chí Thường trực Huyện ủy đi dự sinh hoạt tại một số Chi bộ, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Huyện ủy phân công các đồng chí là Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên hàng tháng dự hội nghị Đảng ủy xã, thị trấn mở rộng; đồng thời phân công 50 cán bộ, công chức của Huyện ủy và UBND huyện dự sinh hoạt định kỳ hàng tháng với các Chi bộ trực thuộc đảng ủy 25 xã, thị trấn.

Ông Nguyễn Minh Điệu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, từ cách làm bài bản, sâu sát cộng với tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ đã giúp huyện kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến, đề xuất chính đáng của nhân dân, từ đó có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), Hướng dẫn số 12 ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Công văn số 1341-CV/TU ngày 29/6/2018, Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 4/12/2018 phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và chỉ đạo các cấp ủy phân công cấp ủy viên cấp mình về dự sinh hoạt với các Chi bộ khu dân cư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công 56 đồng chí cán bộ cấp tỉnh định kỳ hàng tháng về dự sinh hoạt Chi bộ.

Đến nay, việc phân công cấp ủy viên các cấp về dự sinh hoạt Chi bộ bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong sinh hoạt Chi bộ. Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của Chi ủy nghiêm túc và chu đáo hơn; duy trì khá nề nếp sinh hoạt Chi bộ định kỳ, nội dung sinh hoạt đã có những đổi mới, phong phú, thiết thực. Đảng viên đã tích cực tham gia sinh hoạt, phát biểu ý kiến thảo luận, xây dựng nghị quyết của chi bộ. Đặc biệt là nội dung sinh hoạt đã đổi mới, phong phú, thiết thực; tăng cường mối liên hệ giữa các cấp với cơ sở; đảng viên tích cực tham gia sinh hoạt, thảo luận, thể hiện chính kiến của mình trên tinh thần xây dựng trong tự phê bình và phê bình. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, bảo đảm triển khai thực hiện các nghị quyết của Ðảng có hiệu quả, được dư luận cán bộ, đảng viên ở cơ sở đồng tình, phấn khởi và đánh giá cao.

Thời gian tới, để việc phân công cấp ủy viên các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị định kỳ về dự sinh hoạt với các Chi bộ đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể và tương đương cấp tỉnh, cấp ủy viên các cấp được phân công về dự sinh hoạt Chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nghiêm túc quy định về dự sinh hoạt Chi bộ ở Đảng bộ, địa phương, đơn vị được phân công phụ trách. Đặc biệt, sau dự sinh hoạt cần tổng hợp, báo cáo kịp thời, đầy đủ những nội dung theo yêu cầu, nhất là các kiến nghị, đề xuất phải cụ thể, rõ ràng giúp cho việc chỉ đạo giải quyết đúng thẩm quyền, có hiệu quả, qua đó góp phần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng sinh hoạt Chi bộ./.

Thùy Dung

Xem thêm