Xây dựng Đảng

Cà Mau tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng

Cà Mau

Cà Mau đặc biệt chú trọng tới các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau về kết quả thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ảnh: Kim Há-TTXVN

 Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn, thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương, Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng gắn với triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cà Mau đặc biệt chú trọng tới các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền; tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm vụ việc, vụ án tham nhũng, kiên quyết ngăn chặn hiệu quả vấn nạn ‘‘tham nhũng vặt’’. Cùng với đó, tỉnh thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, quy định về kiểm soát xung đột lợi ích và phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài Nhà nước.

Tỉnh tập trung cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, nhất là tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các đoàn kiểm tra trong hoạt động công vụ để nắm bắt tình hình giải quyết công việc đối với người dân, doanh nghiệp; đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan hành chính Nhà nước...

Các địa phương thiết lập đường dây nóng tại các đơn vị để người dân, doanh nghiệp kịp thời phản ánh, kiến nghị những bức xúc trong giải quyết công việc có liên quan đến hiện tượng nhũng nhiễu, ‘‘tham nhũng vặt’’.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 06-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cũng như thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị, đồng thời thực hiện kiểm tra, thanh thanh, giải quyết tố cáo để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh vụ việc tham nhũng.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, 6 tháng đầu năm 2022, thông qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Qua xem xét, báo cáo về hành vi tham nhũng và qua giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu về hành vi tham nhũng, trong kỳ báo cáo chưa có kết quả xử lý người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, tỉnh đã phát hiện vụ việc có dấu hiệu về hành vi tham nhũng, đã chuyển cơ quan điều tra khởi tố vụ án.

Tỉnh thực hiện tốt Nghị định số 130/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện nghiêm. Qua đó, 44/44 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương đã tổ chức kê khai tài sản, thu nhập.

Cơ quan chức năng nhận định, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Cà Mau thời gian qua đã đạt kết quả khá toàn diện, có sự chuyển biến tích cực. Tuy vậy, tỉnh dự báo hành vi tham nhũng có thể diễn ra thời gian tới liên quan đến các lĩnh vực như, công tác hỗ trợ, mua sắm vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, quản lý và sử dụng đất đai, thực hiện các dự án, công tác đấu thầu.../.

Kim Há

Xem thêm