Xây dựng Đảng

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng khu vực miền Bắc

Bắc Ninh

6 tháng đầu năm, các tỉnh, thành phố trong khu vực đã chủ động, nghiêm túc triển khai một khối lượng công việc rất lớn, có nhiều việc hệ trọng.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị. 
Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Chiều 27/6, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Bắc.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các chủ trương của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị giao ban khu vực được tổ chức tại Bắc Ninh có ý nghĩa quan trọng để học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thảo luận những giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương những khó khăn; đề xuất, kiến nghị giải pháp để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Báo cáo tình hình kết quả công tác Tổ chức Xây dựng Đảng khu vực miền Bắc, ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2024, bám sát Kết luận số 09-KL/BTCTW về Kết luận Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ban tổ chức 14 tỉnh, thành ủy Cụm thi đua số 2 đã nỗ lực triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ thường xuyên; tập trung tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ban Tổ chức 14 tỉnh, thành ủy đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng và ban hành: 5 đề án; 12 nghị quyết, kết luận; 86 quy định, quy chế; 70 kế hoạch, công văn và 10 hướng dẫn... để cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời tham mưu ban thường vụ các tỉnh, thành ủy công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tham gia ý kiến xây dựng Chỉ thị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy, chức danh chủ chốt các cấp, chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ lãnh đạo và các chức danh theo phân cấp quản lý, phục vụ kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy bảo đảm nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình công tác cán bộ, nhất là công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban tổ chức các tỉnh, thành ủy đã tham mưu thực hiện bổ nhiệm 216, giới thiệu ứng cử 187 và điều động, luân chuyển 58 lượt cán bộ diện ban thường vụ các tỉnh, thành ủy quản lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Tổ chức Trung ương cũng chỉ rõ, công tác tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh, thành ủy khu vực phía Bắc còn những hạn chế như một số nội dung công tác chưa bảo đảm tiến độ đề ra; công tác chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số nơi chưa thực sự sâu sát, việc gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân chưa nhiều. Còn biểu hiện thành tích trong đánh giá chất lượng tổ chức đảng cũng như tập thể lãnh đạo, quản lý dẫn đến kết quả tự đánh giá, xếp loại ở một số đảng bộ chưa sát thực tế. Một số nơi chưa kịp thời kiện toàn cán bộ lãnh đạo và cấp ủy viên còn thiếu theo đề án nhân sự đại hội; công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên tại một số tổ chức đảng chưa thường xuyên, chặt chẽ...

Thảo luận tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh cho hay, Quảng Ninh xác định năm 2024, công tác cán bộ là nhiệm vụ đột phá và có một số đổi mới trong quá trình thực hiện các khâu trong công tác cán bộ. Tỉnh dành tỷ lệ cao để tuyển dụng cán bộ chất lượng cao, thực hiện tốt các mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt”. Cùng với đó, Tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy trình giới thiệu nhân sự từ nguồn quy hoạch tại chỗ kết hợp bảo vệ đề án công tác để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý với điểm mới là ở bước 2, Hội đồng thẩm định đề án công tác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập sẽ tổ chức hội nghị để các nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đã thông qua ở bước 1 trình bày đề án, trả lời chất vấn của thành viên Hội đồng.

Tương tự, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết, nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Hà Tĩnh đã phát huy hiệu quả việc luân chuyển cán bộ, kết hợp “ngang - dọc” và hài hòa giữa các cơ quan, thời gian đảm nhận chức vụ theo đúng quy định. Quan tâm công tác kết nạp đảng viên trong học sinh phổ thông và sinh viên các trường đại hội; làm tốt việc tuyển dụng sinh viên xuất sắc, từ 2017 đến nay Hà Tĩnh tuyển dụng được 47 sinh viên xuất sắc.

Ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị. 
Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương khẳng định, 6 tháng đầu năm, các tỉnh, thành phố trong khu vực đã chủ động, nghiêm túc triển khai một khối lượng công việc rất lớn, có nhiều việc hệ trọng. Trong thời gian tới, các tỉnh ủy, thành ủy tập trung tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy bảo đảm kỹ lưỡng, đúng quy định. Đồng thời, các tỉnh ủy, thành ủy, ban tổ chức cấp ủy các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cần đổi mới phương pháp, lựa chọn đúng vấn đề trọng tâm, phân công người thực hiện gắn với tăng cường kiểm tra, đánh giá; chú trọng củng cố, giữ vững đoàn kết nội bộ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương…/.

Thái Hùng

Tin liên quan

Xem thêm