Xây dựng Đảng

Để việc học tập và làm theo Bác thật sự hiệu quả, thiết thực và tránh hình thức

Bình Thuận

Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn đi đầu trong việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng.

Giao lưu với điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại hội nghị. 
Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Chiều 22/5, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn đi đầu trong việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; chú trọng việc "nêu gương" để trở thành hành động tự giác, thường xuyên, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tăng cường xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy Đảng chủ động, sáng tạo hơn để việc học tập và làm theo Bác thật sự hiệu quả, thiết thực và tránh hình thức; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền về việc học tập và làm theo Bác gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, các cấp tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cơ quan, đơn vị, địa phương để tập trung thực hiện.

Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các chuyên đề hàng năm; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện nêu gương. Qua đó, sớm phát hiện yếu kém, lệch lạc trong phương pháp, tác phong công tác của cán bộ để uốn nắn, ngăn chặn, khắc phục; kịp thời xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm kỷ luật trong công tác lãnh đạo, điều hành.

Trong giai đoạn 2021 - 2023, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức cho hơn 4.435 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện. Qua học tập, quán triệt đã giúp cán bộ, đảng viên nắm và hiểu những nội dung cơ bản chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cán bộ, đảng viên đã tăng cường tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” trong toàn Đảng bộ nhằm giúp cán bộ, đảng viên tự rà soát, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, nhân dân khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ do được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử. Trong đó, cán bộ, đảng viên tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm, rút ra những nguyên nhân và xác định những giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt lời thề, lời hứa của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, 1 tập thể và 1 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tặng Thư khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân là những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Thanh

Xem thêm