Hội nhập

Điện mừng Tổng thống Mexico

Nhân dịp Bà Claudia Sheinbaum Pardo (Cờ-lau-đi-a Sên-bờn Pác-đô) được bầu làm Tổng thống Mexico, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng.

Bà Claudia Sheinbaum Pardo tại đại hội đảng Phong trào tái thiết quốc gia (Morena) ở Mexico City, Mexico, ngày 17/9/2022.
Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nhân dịp Bà Claudia Sheinbaum Pardo (Cờ-lau-đi-a Sên-bờn Pác-đô) được bầu làm Tổng thống Mexico, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng./.

Ban Thư Ký Biên Tập

Xem thêm