Chính phủ hành động

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ các Phó Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 732/QĐ-TTg điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

TTXVN - Ngày 20/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 732/QĐ-TTg điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khoa học và công nghệ, Thông tin và truyền thông; theo dõi và chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông; làm nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trước đó, lĩnh vực Khoa học và công nghệ, Thông tin và truyền thông do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà theo dõi, chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Quyết định nêu rõ, các nội dung phân công nhiệm vụ khác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thực hiện theo Quyết định số 19/QĐ-TTg này 15/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 20/6/2023./.

Hải Ngọc

Xem thêm