Thực thi chính sách

Hà Nội: Đổi mới trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

Hà Nội

Từ năm 2021 đến nay, các sở, ngành đã rà soát, tham mưu UBND thành phố đơn giản hóa 242 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 5/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn dẫn đầu Đoàn công tác đã khảo sát thực tế, làm việc với UBND thành phố Hà Nội về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính

Tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, điều hành triển khai nhanh chóng, kịp thời theo quy định và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao. Hoạt động tham mưu công bố thủ tục hành chính và công khai thủ tục hành chính thực hiện nghiêm, đúng quy định, bảo đảm việc tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân được đơn giản, thuận lợi.

Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, trước hạn của thành phố đạt kết quả cao. Việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính, thực hiện thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định. Thành phố tập trung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; bám sát và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo, chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ về Đề án 06 (phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030).

UBND thành phố ban hành các quyết định ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính theo từng ngành, lĩnh vực, đảm bảo mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính theo hướng “Cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực”.

Từ năm 2021 đến nay, các sở, ngành đã rà soát, tham mưu UBND thành phố đơn giản hóa 242 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực. Tất cả thủ tục hành chính đơn giản hóa được công bố và công khai, các cơ quan, đơn vị của thành phố thực hiện đúng quy định.

Ngày 9/2/2023, thành phố đã hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác sử dụng 4 hệ thống thông tin, ứng dụng dùng chung quan trọng, cốt lõi gồm: Hệ thống thông tin báo cáo thành phố; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung thành phố; Kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua ứng dụng Zalo; Ứng dụng quản lý cuộc họp Ban cán sự đảng UBND thành phố, UBND thành phố và sẵn sàng kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu với các bộ, ngành, Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND thành phố, riêng việc đưa vào vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung, thành phố đã triển khai tới 633 cơ quan, đơn vị; cấp trên 40.400 tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phục vụ nhu cầu khai thác sử dụng, xử lý công việc. Trên 2 triệu văn bản được cập nhật, bảo đảm chỉ tiêu 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước sử dụng chữ ký số chuyên dùng hoàn toàn trên môi trường mạng; đồng thời nâng tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc tại cấp quận, huyện, cấp xã được xử lý trên môi trường mạng trung bình đạt 80%...

Đổi mới trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh, dù gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2022, Hà Nội đã có kết quả tăng trưởng tích cực. Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022 tăng 7 bậc, từ thứ 10 lên đứng thứ 3/63 địa phương. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Quý I/2023 tăng 5,80%... Hà Nội rất nỗ lực trong hiện đại hóa phương thức cải cách thủ tục hành chính, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ mong muốn, UBND thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác này; đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính; đổi mới trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, trong đó quan tâm, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn lưu ý, Hà Nội cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 của Chính phủ và tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 về thể chế, hạ tầng công nghệ thông tin, dịch vụ công, dữ liệu và nguồn lực, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 452/KSTT-KSTT ngày 23/5/2023.

Trưởng Đoàn công tác đề nghị, Hà Nội tiếp tục thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu theo thời gian thực theo quy định tại Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Trong khuôn khổ Hội nghị, nhiều đại biểu cùng chung quan điểm cho rằng, UBND thành phố Hà Nội quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính qua đó nhằm đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo thuận lợi trong hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô.

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan khẳng định, Hà Nội đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, chọn nhiều thủ tục hành chính có thế mạnh để triển khai, đặc biệt là các thủ tục hành chính nội bộ. Ông Ngô Hải Phan đánh giá cao công tác phân cấp ủy quyền của thành phố, đây là nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo của Hà Nội. Đồng thời, Hà Nội đã tập trung nguồn lực triển khai Đề án 06 của Chính phủ...

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn và Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ đã đến thăm, khảo sát thực tế tại Bộ phận Một cửa của UBND quận Hoàn Kiếm; nghe lãnh đạo quận trao đổi về tình hình triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; trao đổi khó khăn, vướng mắc, việc triển khai đánh giá mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa quận Hoàn Kiếm./.

Nguyễn Thắng

Xem thêm