Sức khỏe

Hà Nội nâng cao chất lượng kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở y tế

Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng kiểm soát nhiễm khuẩn, giảm thiểu tối đa tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện năm 2023.

Khu vực chờ khám tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Minh Quyết (TTXVN)

TTXVN - Thực tế, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn nếu không được thực hiện tốt và đúng cách, đúng quy trình kỹ thuật có thể gây ra tình trạng nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Nhiều bệnh nhân trong quá trình nằm điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh có thể gặp tình trạng nhiễm khuẩn, khiến bệnh trầm trọng hơn, thậm chí dẫn tới tử vong.

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện là một trong những nhiệm vụ quan trọng được ngành Y tế Thủ đô đặc biệt quan tâm và được các cơ sở y tế thực hiện thường xuyên, liên tục ở các khâu. Sở Y tế Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng kiểm soát nhiễm khuẩn, giảm thiểu tối đa tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện năm 2023.

Theo đó, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn như: quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt khu vực phẫu thuật; hướng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ trong khám, chữa bệnh; hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cơ sở khám, chữa bệnh; quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường… Các đơn vị kiện toàn, củng cố Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa/tổ, màng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định; bổ sung nhân lực có năng lực và trình độ chuyên môn cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bộ phận giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn; đảm bảo chế độ, điều kiện làm việc cho cán bộ làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Các đơn vị y tế thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo hướng dẫn của Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế; tăng cường vệ sinh tay, đảm bảo việc thực hiện vệ sinh tay của cán bộ, nhân viên y tế, học sinh, sinh viên thực tập đúng chỉ định và đúng kỹ thuật của Bộ Y tế; có đủ phương tiện và hướng dẫn cho người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện vệ sinh tay, đảm bảo các nguyên tắc vô khuẩn trong chăm sóc, điều trị người bệnh; thực hiện làm sạch, khử khuẩn, tiệt trùng dụng cụ và trang thiết bị chăm sóc điều trị người bệnh đúng quy định. Các cơ sở thực hiện biện pháp phòng ngừa cách ly, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng; vệ sinh khu vực phẫu thuật, thủ thuật, buồng bệnh, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp; phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải đúng quy định...

Các đơn vị triển khai tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ phụ trách công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất thải tại; cập nhật kiến thức và kỹ năng về kiểm soát nhiễm khuẩn, kiểm tra, giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, giám sát tuân thủ các quy trình kỹ thuật liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn, giám sát môi trường trong cơ sở khám, chữa bệnh...

Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn trong hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế. Các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát quy chế chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa, phòng; phối hợp kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất, theo các cấp độ; thống kê báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất các biện pháp khắc phục tồn tại; theo dõi, đánh giá lại kết quả khắc phục tồn tại khi đã kiểm tra để đảm bảo hiệu quả hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại đơn vị./.

Tuyết Mai

Tin liên quan

Xem thêm