Thời sự

Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội năm 2023

Thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 và tạo đà cho những năm tiếp theo.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

(TTXVN) Ngày 12/12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán thu chi ngân sách nhà nước, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp, khoa học và công nghệ năm 2023 của thành phố.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh biểu dương sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành, địa phương, tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội năm 2022.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém và yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cần có giải pháp khắc phục.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố sẽ có kiểm điểm sâu để nhìn nhận rõ hơn những tồn tại. Do đó, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã cùng nhận thức trách nhiệm, khắc phục hạn chế, vấn đề chưa làm được, đặc biệt là việc thay đổi nhận thức, các vấn đề dân sinh bức xúc…

Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, UBND thành phố tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đặc biệt tập trung triển khai hiệu quả, thực chất hơn nữa chủ đề công tác năm 2023: Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển.

Trên tinh thần đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023, các cấp, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm cao nhất, tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu phát động phong trào thi đua năm 2023. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhấn mạnh chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị, các cấp, ngành và địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; đồng thời, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị… phục vụ nhân dân đón Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn, tiết kiệm, phấn khởi.

Bước sang năm 2023-năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, với tinh thần quyết tâm cao nhất, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã phát động phong trào thi đua yêu nước, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, xã hội theo Nghị quyết HĐND thành phố giao, triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 của thành phố.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành từ thành phố đến cơ sở tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố; tổ chức tốt phong trào thi đua do Trung ương, thành phố phát động và triển khai hiệu quả kế hoạch thi đua, khen thưởng của thành phố năm 2023.

Đặc biệt, các đơn vị cần tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, tạo hiệu ứng tích cực và sức lan tỏa trong cán bộ, các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, năm 2023, UBND thành phố đã đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu (với 5 nhóm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp; 13 nhóm chỉ tiêu văn hóa xã hội và 4 nhóm chỉ tiêu về đô thị, nông thôn, môi trường). Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 7,0%; GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%. Để hoàn thành mục tiêu trên, thành phố tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan hành chính các cấp.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với hoàn thiện quy trình, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đồng bộ, thống nhất với hệ thống tiêu chuẩn, định mức, đơn giá của từng ngành, lĩnh vực; tập trung thực hiện hiệu quả việc tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Ngoài ra, thành phố phát triển các mô hình kinh tế mới, đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Hà Nội tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đầu tư; đôn đốc quyết liệt tiến độ các công trình trọng điểm, công trình thiết yếu, dự án đường Vành đai 4; đánh giá, rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và nâng cao chất lượng đầu tư công. Thành phố thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư, xây dựng 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án ODA, dự án vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư ngoài ngân sách nhằm đẩy mạnh kích cầu đầu tư.

Cùng với đó, thành phố thực hiện giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 và tạo đà cho những năm tiếp theo.../.

Nguyễn Thắng

Xem thêm