Chỉ đạo, Điều hành

Hai nhiệm vụ trọng tâm, ba giải pháp đột phá trong xây dựng Đảng

Bắc Giang

Bắc Giang đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm, góp phần nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị. 
Ảnh: Đồng Thúy/TXVN

TTXVN - Ngày 7/3, Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Bắc Giang đề ra hai nhiệm vụ trọng tâm, ba giải pháp đột phá. Hai nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, trình độ, năng lực thực tiễn và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ba giải pháp đột phá gồm: Xây dựng và ban hành đồng bộ, thống nhất hệ thống các văn bản về công tác xây dựng Đảng; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và có cơ chế rõ ràng, cụ thể về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phân tích, làm rõ một số nội dung mang tính nguyên tắc, những việc thể hiện cách làm có tính mới, sáng tạo trong xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái khẳng định: Tỉnh tập trung làm tốt công tác cán bộ, xác định đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt. Với phương châm "3 dám, 3 hơn, 5 rõ" trong thực hiện nhiệm vụ, Bắc Giang đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm, góp phần nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phần việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm kết quả và lộ trình đề ra. Trong đó, các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng về những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết quả 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng. Các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng; tập trung cho nhiệm vụ then chốt của then chốt về công tác cán bộ...

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã chủ động, tích cực, quyết liệt, sâu sát trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; nghiêm túc quán triệt, thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Đầu mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ, các cấp ủy đã kịp thời ban hành Quy chế làm việc và ban hành đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, kết luận nhằm cụ thể hóa Điều lệ Đảng để triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, sáng tạo, bảo đảm đồng bộ giữa chủ trương của Đảng với cơ chế, chính sách và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của chính quyền.

Những kết quả đạt được trong thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay và trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực.

Trong 4 năm (2020 - 2023), toàn tỉnh kết nạp được trên 8,8 nghìn đảng viên. Hiện, trên địa bàn có 145 Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND các cấp. Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã xem xét, chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với 16 tập thể, 84 cá nhân có hạn chế, khuyết điểm.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại. Việc ban hành các văn bản cụ thể hóa thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng ở một số cấp ủy chất lượng còn hạn chế; có nội dung chưa sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác phát triển đảng để bảo đảm đạt mục tiêu 3% - 4% tổng số đảng viên hằng năm gặp nhiều khó khăn. Một số cán bộ chưa gương mẫu về đạo đức, lối sống; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.../.


Đồng Thúy

Tin liên quan

Xem thêm