Chỉ đạo, Điều hành

Xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng Ninh Thuận

Ninh Thuận

Những nét mới, cách làm hay, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng ngày nâng cao, tổ chức bộ máy ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận phát biểu tại hội nghị. 
Ảnh: Công Thử - TTXVN

TTXVN - Sáng 7/3, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025) và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận có 11 đảng bộ trực thuộc (7 Đảng bộ huyện, thành phố; 3 Đảng bộ lực lượng vũ trang và Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh). Tính đến giữa tháng 2/2024, Đảng bộ tỉnh có 442 tổ chức cơ sở Đảng; trong đó, có 296 Chi bộ cơ sở, 146 Đảng bộ cơ sở (với 1254 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở), toàn tỉnh có 21.993 đảng viên.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận Phạm Văn Hậu, công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên luôn được Tỉnh ủy chú trọng và thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Với quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2021 - 2025 đạt được nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ luôn được đổi mới, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp từng bước thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương; công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào chiều sâu, sát đối tượng, sát cơ sở; phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thường xuyên được đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ của cấp ủy các cấp; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh ngày càng nâng lên rõ rệt.

Tại hội nghị, nhiều tham luận của các tổ chức cơ sở Đảng cho thấy những nét mới, cách làm hay, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng ngày nâng cao, tổ chức bộ máy ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện...

Theo Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm “tăng tốc” thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Do đó, Tỉnh ủy Ninh Thuận đặt nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng là tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị.

Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận chỉ đạo cấp ủy các cấp, tổ chức cơ sở Đảng kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, đảm bảo nội dung, yêu cầu theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW. Đồng thời tập trung kiểm tra, rà soát hướng đến Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh nhấn mạnh, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra rất nặng nề và quan trọng, đòi hỏi quyết tâm cao. Do đó, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần chú trọng xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy. Qua đó để tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời quan tâm thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác dân vận; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới…

Dịp này, Tỉnh ủy Ninh Thuận tặng Bằng khen cho 4 tổ chức Đảng và 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và trong 5 năm (2019 - 2023)./. 

Công Thử

Xem thêm