Thời sự

Hải Phòng: Chuyển giao hai tổ chức đảng về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Hải Phòng

Sự hình thành, phát triển của hai tổ chức đảng luôn gắn chặt với lịch sử truyền thống vẻ vang của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tặng quà lưu niệm cho hai Đảng bộ cơ sở. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN) 

TTXVN - Ngày 3/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng.

Theo đó, Thành ủy Hải Phòng đã có Quyết định số 1157-QĐ/TU ngày 25/10/2023 về việc chuyển giao Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và đảng viên (gồm 19 tổ chức cơ sở đảng và 934 đảng viên) về trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Quyết định số 1161-QĐ/TU ngày 25/10/2023 về việc chuyển giao Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng và đảng viên (gồm 19 tổ chức cơ sở đảng và 495 đảng viên) về trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ngày 7/11/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có Quyết định số 1597-QĐ/ĐUK về việc tiếp nhận Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng từ trực thuộc Thành ủy Hải Phòng về trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Cùng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có Quyết định số 1599-QĐ/ĐUK về việc tiếp nhận Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng từ trực thuộc Thành ủy Hải Phòng về trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trân trọng ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp, cống hiến của Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng. Hai Đảng bộ đã phát huy truyền thống "Đoàn kết - Kiên cường - Sáng tạo" để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

Cảng Hải Phòng và Xi măng Vicem Hải Phòng là hai đơn vị giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, là những nơi góp phần hình thành nên giai cấp công nhân Việt Nam; là nơi có Chi bộ đảng được thành lập đầu tiên góp phần hình thành nên Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự hình thành, phát triển của hai tổ chức đảng luôn gắn chặt với lịch sử truyền thống vẻ vang của thành phố; trở thành những tổ chức đảng lớn mạnh và có nhiều đóng góp quan trọng trong suốt tiến trình xây dựng, phát triển của Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt Nam luôn tạo điều kiện, dành nhiều sự quan tâm đối với Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Đảng bộ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng, để các đơn vị tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành và thành phố; đồng thời quan tâm thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty với cấp ủy địa phương kèm theo Quyết định số 61, ngày 08/3/2022, Ban Bí thư đã ban hành.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị hai Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng sau khi chuyển về trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Cảng.

Đại diện hai tổ chức đảng Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng bày tỏ, có những bước tiến vượt bậc như ngày hôm nay, ở mỗi chặng đường phát triển, hai đơn vị đã luôn nhận được sự quan sâu sắc của các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hải Phòng, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Tổng Công ty Xi măng Việt Nam. Đó chính là động lực, niềm tin vững vàng để cán bộ, đảng viên, công nhân lao động của hai đơn vị vượt qua muôn vàn khó khăn, quyết tâm xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập của thành phố và đất nước./.

Đoàn Minh Huệ

Xem thêm