Chính sách mới

Hoàn thiện phương án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng)

Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu hoàn thiện phương án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, cảng biển Đà Nẵng bảo đảm phát triển tổng thể, đồng bộ, hiện đại.

Dự án Cảng Liên Chiểu ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

TTXVN - Tại Văn bản số 9618/VPCP-CN, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hoàn thiện phương án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, cảng biển Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của các cơ quan liên quan để hoàn thiện phương án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, cảng biển Đà Nẵng bảo đảm phát triển tổng thể, đồng bộ, hiện đại, hiệu quả tối ưu, phát huy tối đa ưu thế về vị trí địa lý, tiềm năng phát triển của thành phố Đà Nẵng, cạnh tranh với các cảng trong khu vực.

Các đơn vị đề xuất nguyên tắc, tiêu chí, phương án, hình thức lựa chọn nhà đầu tư để lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực; rà soát kỹ quy định pháp luật về đấu thầu, pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan đề xuất phương án giải quyết đối với nhà đầu tư đã nộp hồ sơ hợp lệ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai để bảo đảm đưa dự án bến cảng đưa vào khai thác đồng bộ với phần cơ sở hạ tầng dùng chung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 3/5/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thành lập Tổ công tác, mời đại diện các bộ, cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học làm thành viên (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty hàng hải Việt Nam…) tham gia trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện phương án đầu tư bến cảng Liên Chiểu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét, giải quyết đối với nhà đầu tư đã nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định pháp luật về đầu tư; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có)./.

Xem thêm