Chính sách mới

Thay đổi thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, là thành viên Tổ công tác Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ thay ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 8/12, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 1590/QĐ-TTg thay đổi thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là thành viên Tổ công tác thay ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/12/2023.

Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân (bao gồm cả những quy định dự kiến ban hành trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật); định kỳ hoặc đột xuất làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức liên quan để lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách của các bộ, ngành, địa phương; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao./.

Tin liên quan

Xem thêm