Chính phủ hành động

Họp báo Chính phủ: Chuẩn bị đủ các điều kiện để đưa Luật Đất đai sớm đi vào cuộc sống

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng được giao tham mưu Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội về việc cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024.

TTXVN - Chiều 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông tin về việc chuẩn bị các điều kiện để thi hành Luật Đất đai năm 2024, đưa các chính sách sớm đi vào cuộc sống.

* Sớm hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành luật

Về triển khai Luật Đất đai năm 2024, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, sau khi Luật được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khi thi hành luật đảm bảo đồng bộ, sớm đưa Luật vào cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân trả lời câu hỏi của các nhà báo. 
Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Để sớm phát huy nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, đưa các chính sách đất đai sớm đi vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành liên quan khẩn trương, gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ 1/7/2024.

Các bộ và địa phương đã khẩn trương huy động các nguồn lực trong thời gian ngắn. Với tiến độ gấp, đòi hỏi chất lượng rất cao, khối lượng công việc nhiều, các bộ, ngành, địa phương đã gấp rút triển khai xây dựng các văn bản pháp luật, nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai... để trình Chính phủ, các cơ quan liên quan ban hành theo thẩm quyền.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng 6 nghị định, 4 thông tư, đến nay đã hoàn thành, hiện Bộ Tư pháp đang thẩm định; trước ngày 10/5 trình Thủ tướng Chính phủ các nghị định, thông tư này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng được giao tham mưu Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội về việc cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác tuyên truyền về Luật Đất đai hết sức quan trọng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền về Luật.

Về kỳ vọng với những chính sách về đất đai mới, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Luật Đất đai đã thể chế hóa các chủ trương của Đảng; được xây dựng trên nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các khâu trung gian, giảm bớt các chi phí, nâng cao trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương; từ đó tháo gỡ vướng mắc khó khăn, rút ngắn thời gian, chi phí trong việc giải phóng nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh.

* Xây dựng cơ chế điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân (phải) trả lời câu hỏi của các nhà báo. 
Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trả lời về dự thảo Nghị định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết: "Đây là chính sách nhằm tận dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu dùng trên các công trình chứ không phục vụ mục đích kinh doanh, mua bán điện. Để thực hiện chính sách này phải xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, để cụ thể hóa chính sách điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu".

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết thêm, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Nghị định, công bố công khai để lấy ý kiến. Đến nay, Bộ đang tiếp tục tiếp thu ý kiến và đã gửi văn bản để Bộ Tư pháp thẩm định./.

Nguyễn Xuân Tùng

Xem thêm