Chính sách mới

Hướng dẫn thi hành Quyết định về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, gồm dịch vụ, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ, kết nối mạng; kiểm tra, giám sát; lưu trữ, báo cáo và tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ KT1.

Thông tư áp dụng với Cục Bưu điện Trung ương, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (sau đây gọi là mạng bưu chính KT1).

Theo đó, chất lượng dịch vụ bưu chính KT1, về an toàn gửi: 100% bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trong tình trạng không bị suy chuyển, hư hỏng làm ảnh hưởng đến nội dung bưu gửi, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật. Dịch vụ bưu chính KT1 được cung cấp liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong một tuần, kẻ cả ngày nghỉ lễ, Tết. Bưu gửi KT1 được phát tối thiểu 2 lần/ngày, riêng cấp xã tối thiểu 1 lần/ngày. Tần suất phát ở địa bàn có điều kiện địa lý đặc biệt quy định tại phụ lục ban hành kèm Thông tư...

Cũng theo Thông tư, Hệ thống mạng máy tính và phần mềm ứng dụng phục vụ việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 được thiết kế theo các phân vùng mạng, chức năng phù hợp với hệ thống thông tin theo cấp độ tương ứng, được triển khai bảo đảm an toàn theo cấp độ đáp ứng các yêu cầu tại Điều 19 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Việc đồng bộ dữ liệu liên quan tới quản lý, khai thác bưu gửi KT1 trên mạng bưu chính công cộng về máy chủ bưu chính KT1 do Cục Bưu điện Trung ương quản lý phải được thực hiện qua đường truyền riêng, áp dụng các biện pháp xác thực, mã hóa đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn, bảo mật.

Cục Bưu điện Trung ương và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phải thực hiện việc kết nối mạng và cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 đáp ứng các yêu cầu bảo đảm bí mật nhà nước; an toàn, an ninh; thống nhất trong tổ chức quản lý, vận hành, khai thác; tuân thủ quy định về trang thiết bị, phương tiện vận chuyển chuyên dùng; quy định nghiệp vụ và tiêu chuẩn người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ.

Việc kết nối được thực hiện theo Hợp đồng kết nối giữa hai bên theo quy định tại Thông tư này và pháp luật liên quan; bảo đảm nguyên tắc kịp thời, công khai, minh bạch.

Ảnh minh họa
Ảnh: Cương Quyết (TTXVN)

Trách nhiệm của các tổ chức liên quan đến hoạt động vận chuyển bưu gửi KT1: Ưu tiên giao nhận, vận chuyển nhanh chóng, chính xác, kịp thời túi, thùng chứa bưu gửi KT1 trước các loại bưu gửi, hàng hóa khác; nơi lưu giữ bưu gửi KT1 phải có khóa bảo vệ, có thiết bị giám sát; riêng đối với bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước phải được bảo quản ở nơi an toàn và có phương án bảo vệ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023./.

Xem thêm