Xã hội

Hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách

Công đoàn Viện Hàn lâm trong nhiệm kỳ tới tiếp tục đổi mới, đa dạng phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. (Ảnh/TTXVN)

(TTXVN)- Chiều 31/7, Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của 190 công đoàn viên tiêu biểu, đại diện cho 46 tổ chức Công đoàn trong toàn ngành.

Phương hướng hoạt động của Công đoàn Viện Hàn lâm trong nhiệm kỳ tới đảm bảo phù hợp với bối cảnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện; bám sát phương châm “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo” của tổ chức Công đoàn. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, đa dạng phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2023-2028 là: 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt các đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chủ trương công tác của tổ chức Công đoàn; phấn đấu 100% công chức, viên chức, người lao động sau khi tuyển dụng được kếp nạp vào tổ chức Công đoàn.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. (Ảnh/TTXVN)

Hằng năm, ít nhất 90% Công đoàn trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; ít nhất 20% đoàn viên đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc; Công đoàn Viện Hàn lâm là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng...

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức, viên chức và đoàn viên.

Công đoàn Viện đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn; tăng cường công tác thông tin tuyên tuyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua… Đồng thời, Công đoàn Viện tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác nữ công; công tác tài chính…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 17 thành viên; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 6 người.

Dự và phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đề nghị, Công đoàn Viện cần tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, của tổ chức Công đoàn.

Trên cơ sở đó, các cấp Công đoàn của Viện tiếp tục đổi mới sáng tạo các hoạt động, khuyến khích đoàn viên tham gia nhiệt tình các hoạt động do Công đoàn  tổ chức; chăm lo đời sống của đoàn viên.

Cùng với đó, Công đoàn Viện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để làm phong phú các hoạt động; tổ chức nhiều các hoạt động thể thao, thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp...

Tại Đại hội, nhiều cá nhân, tập thể đã được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Cờ Thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam vì có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam hiện có 1.624 đoàn viên, trong đó có 1.024 nữ, chiếm 63%.

Lý Thanh Hương

Xem thêm