Xã hội

Diễn đàn Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em

Thái Nguyên

Diễn đàn là cơ hội để trẻ được bày tỏ ý kiến, tiếp cận thông tin hữu ích, chủ động tư duy sáng tạo, chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm đối với những nội dung liên quan.

Tiểu phẩm tham gia diễn đàn. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

TTXVN - Ngày 31/7, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2023 với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em”. Tham dự có đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố cùng đông đảo thiếu nhi trên địa bàn.

Tại Diễn đàn, nhiều ý kiến chia sẻ tập trung về một số nội dung như: Phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ; phòng, chống xâm hại bạo lực trẻ em; phòng, ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; phòng, chống biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng...

Ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; trong đó, quan tâm tới đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đảm bảo cho mọi trẻ em đều được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Các sở, ban, ngành tổ chức hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và các kế hoạch, chương trình có liên quan đến trẻ em.

Các huyện, thành phố, sở, ngành có liên quan tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 3/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và để thực hiện một cách đầy đủ nhất các quyền cơ bản của trẻ em...

Diễn đàn được tổ chức là ngày hội lớn cho trẻ được bày tỏ ý kiến, tham gia các hoạt động xã hội, được tiếp cận thông tin hữu ích, chủ động tư duy sáng tạo, chia sẻ hiểu biết và những kinh nghiệm đối với những nội dung liên quan. Qua đó, bồi dưỡng, trang bị cho trẻ kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao nhận thức về trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm đối với xã hội, với quê hương đất nước; từ đó tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi trí thức để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Diễn đàn cũng là nơi tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, ngành, toàn xã hội về thực hiện quyền trẻ em, hướng tới xây dựng một môi trường sống an toàn, thân thiện, bình đẳng và lành mạnh cho trẻ.

Tại chương trình, 50 thiếu nhi đến từ huyện Phú Lương, Đại Từ, thành phố Phổ Yên, Sông Công và Thái Nguyên đã chia thành 5 đội tham gia các phần thi chào hỏi, tnh diễn tiểu phẩm xoay quanh chủ đề của Diễn đàn.

Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên có 100% trẻ 5 tuổi được đến trường; 100% trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế; 99,9% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo được quan tâm hỗ trợ…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn vẫn phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức như: toàn tỉnh vẫn còn gần 22.000 trẻ em sống trong các gia đình hộ nghèo, cận nghèo. Tình trạng trẻ bị xâm hại, ngược đãi, bạo hành, tai nạn thương tích vẫn xảy ra và có chiều hướng gia tăng. Cơ sở vật chất, thiết bị, bể bơi, các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ còn thiếu; các khu vui chơi, nhà văn hóa dành cho trẻ chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là trong dịp nghỉ hè.../.

Thu Hằng

Xem thêm