Xã hội

Hà Nội: Tạo thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực y tế

Hà Nội

Hiện nay, Hà Nội có tổng số 191 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế, trong đó 120 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 60 thủ tục thuộc thẩm quyền của các đơn vị thuộc Sở.

TTXVN - Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Thủ đô. Công tác kiểm tra cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính nội bộ cũng được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, Sở tăng cường tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, sửa đổi, bổ sung; đồng thời đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và trên các phương tiện khác nhau.

Để thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, Sở Y tế thường xuyên tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích và đẩy mạnh thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính có tính phí. Việc kiểm soát thủ tục hành chính luôn được chú trọng, tăng cường sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4, các thủ tục hành chính được cập nhật trên cổng dịch vụ công của thành phố Hà Nội.

Hiện nay, Hà Nội có tổng số có 191 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế; trong đó 120 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 60 thủ tục thuộc thẩm quyền của các đơn vị thuộc Sở, 9 thủ tục đang thực hiện tại UBND cấp huyện và 2 thủ tục đang thực hiện tại cấp xã. Từ ngày 21/7/2023, Sở Y tế bắt đầu tiếp nhận hồ sơ của 5 thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Những thủ tục hành chính còn lại sẽ tiếp nhận trực tuyến từ ngày 1/8.

Từ năm 2021 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch liên quan đến việc triển khai thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính; thường xuyên thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thu tục hành chính. Sở tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế gồm công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính… Sở luôn quan tâm, đảm bảo đầu tư đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tốt nhất để phục vụ các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính; không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, chỉ số cải cách hành chính; bố trí khu vực nộp hồ sơ và khu vực phòng chờ có bảng tin được niêm yết công khai, đầy đủ thông tin theo quy định, phục vụ người dân tra cứu thông tin thuận tiện, dễ dàng.

Sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, hiệu quả; ứng dụng Hệ thống văn bản điện tử trong điều hành, theo dõi, giải quyết các nhiệm vụ được giao. Tất cả các văn bản đến đều được số hóa và xử lý trên hệ thống văn bản điện tử của Sở Y tế./.

Tuyết Mai

Tin liên quan

Xem thêm