Môi trường

Hướng tới phát triển nền kinh tế carbon thấp, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Đến nay, tại Việt Nam, hơn 300 chương trình, dự án đã đăng ký thực hiện theo các cơ chế tín chỉ carbon. Trong đó, khoảng 150 chương trình, dự án được cấp hơn 40,2 triệu tín chỉ carbon và trao đổi trên thị trường carbon thế giới.

Khởi động sáng kiến toàn cầu về minh bạch tín chỉ carbon. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

TTXVN - Đến nay, khoảng 70 quốc gia, vùng lãnh thổ đã áp dụng các công cụ định giá carbon. Các công cụ định giá carbon kiểm soát khoảng 23% tổng lượng phát thải toàn cầu năm 2023.

Theo yêu cầu của Thỏa thuận Paris, Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ bắt buộc giảm phát thải khí nhà kính kể từ năm 2021 theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), đặc biệt cần nỗ lực thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 theo cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Hội nghị COP26). Các công cụ định giá carbon cần được triển khai áp dụng ở nước ta, trong đó có việc phát triển thị trường carbon trong nước.

Việt Nam đã xác định áp dụng các công cụ định giá carbon nhằm hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính. Việc trao đổi tín chỉ carbon tự nguyện từ Việt Nam ra thế giới đã được các doanh nghiệp thực hiện từ giữa những năm 2000 khi triển khai các chương trình, dự án theo Cơ chế phát triển sạch (CDM).

Theo thống kê của Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay, tại Việt Nam, hơn 300 chương trình, dự án đã đăng ký thực hiện theo các cơ chế tín chỉ carbon. Trong đó, khoảng 150 chương trình, dự án được cấp hơn 40,2 triệu tín chỉ carbon và trao đổi trên thị trường carbon thế giới.

Nghị định 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định lộ trình phát triển thị trường carbon nội địa. Theo đó, từ nay đến hết năm 2027, thực hiện các hoạt động như xây dựng quy định quản lý tín chỉ carbon, hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon; xây dựng quy chế vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon; triển khai thí điểm cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong các lĩnh vực tiềm năng và hướng dẫn thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời, thành lập và tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon kể từ năm 2025; triển khai các hoạt động tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về phát triển thị trường carbon.

Bà Mai Kim Liên Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Cục Biến đổi khí hậu đã và đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng chính sách, bao gồm: quy định về quản lý nhà nước đối với tín chỉ carbon; quy định về đấu giá, chuyển giao, vay mượn, nộp trả và thu hồi hạn ngạch phát thải khí nhà kính, sử dụng tín chỉ carbon để bù trừ phát thải khí nhà kính; cơ chế quản lý tài chính cho hoạt động của thị trường carbon; quy định về quy trình, quy định kỹ thuật về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với các lĩnh vực thuộc danh mục phải kiểm kê khí nhà kính.

Cục đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tổng hợp thông tin, dữ liệu về phát thải khí nhà kính phục vụ việc tổ chức phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thị trường carbon cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp, cộng đồng doanh nghiệp tại nhiều địa phương trên cả nước. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia để quản lý toàn bộ tín chỉ carbon được tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ đăng ký tài khoản, cung cấp thông tin liên quan về loại tín chỉ carbon, lượng tín chỉ carbon đang sở hữu và các thông tin cần thiết khác./.

Nguyễn Hồng Điệp

Tin liên quan

Xem thêm