Chính sách mới

Huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, đạt chuẩn nông thôn mới

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Đảo Bầu, huyện An Lão, Hải Phòng. Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN - Ngày 17/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 391/QĐ-TTg công nhận huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện An Lão tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.

Trần Phương

Tin liên quan

Xem thêm