Chính sách mới

Kế hoạch phát động sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" sẽ triển khai vào đầu tháng 12/2022, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một số tác phẩm của nhà văn Tô Hoài

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2898/QĐ-BVHTTDL, phê duyệt Kế hoạch Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 – 2025.

Thông qua đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn thu hút, phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sỹ, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có quy mô, tầm vóc và tư tưởng lớn, hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2030).

Theo đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các bên liên quan triển khai Kế hoạch phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian". Lễ phát động dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12/2022.

Các văn nghệ sỹ, tác giả xây dựng đề cương tham gia sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" (từ tháng 12/2022 - 9/2023). Sẽ có Trại sáng tác cho 45 - 50 tác giả có đề cương các tác phẩm, dự kiến diễn ra trong 7 ngày vào trung tuần tháng 9/2023.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn, công bố từ 30 - 35 đề cương để xuất bản, chuyển thể và dàn dựng thành các tác phẩm văn học nghệ thuật trong đợt 1 (vào đầu tháng 10/2023); xuất bản, chuyển thể và dàn dựng từ 30 - 35 đề cương thành các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng (từ tháng 10/2023 - 12/2024). Phần đánh giá, tổng kết thực hiện kế hoạch dự kiến diễn ra ngày 3/2/2025.

Kế hoạch Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 – 2025 nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; cụ thể hóa Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030./.

Xem thêm