Chỉ đạo, Điều hành

Kiên Giang: Giám sát, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nghị quyết

Kiên Giang

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang thống nhất biểu quyết thông qua 11 dự thảo Nghị quyết như: Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024; Bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa;...

Quang cảnh kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2016. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

TTXVN - Ngày 20/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) để xem xét, quyết định về đầu tư công và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua 11 dự thảo Nghị quyết như: Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang...

Trong các dự thảo nghị quyết được thông qua, nổi bật là Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tổng dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 hơn 7.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương 5.060 tỷ đồng gồm: vốn đầu tư trong cân đối ngân sách 1.140 tỷ đồng; vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.000 tỷ đồng; vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.920 tỷ đồng. Vốn ngân sách Trung ương, vốn trong nước trên 1.725 tỷ đồng, bố trí cho 12 dự án thuộc các lĩnh vực: Giao thông, nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản, văn hóa, quốc phòng. Vốn nước ngoài là 50 tỷ đồng, bố trí cho một dự án chuyển tiếp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản. Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia (đầu tư phát triển) 200 tỷ đồng; trong đó, phân bổ Chương trình xây dựng nông thôn mới 100 tỷ đồng; Chương trình giảm nghèo bền vững 20 tỷ đồng; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 80 tỷ đồng.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Dự án mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 3, 4, 7, 10 và thiết bị khoa học tự nhiên (Trung học Cơ sở); phòng học bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ (Trung học Phổ thông) Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có tổng mức đầu tư là 150 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2025. Với dự án này, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị, UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu ưu tiên sắp xếp nguồn vốn để sớm bố trí mua sắm đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu.

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quản lý nước bền vững Phú Quốc, khẳng định việc cấp nước, xử lý nước thải tại Phú Quốc là vấn đề cấp thiết hiện nay, nhằm góp phần phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 4.040 tỷ đồng; thời gian chuẩn bị dự án từ năm 2021 - 2023, thời gian thực hiện từ năm 2024 - 2029.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Mai Văn Huỳnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, đây là những nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục triển khai các dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn và thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Để tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình triển khai, đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Kỳ họp được thực hiện hiệu quả./.

Văn Sĩ

Xem thêm