Quốc hội với Cử tri

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành một cách chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và nghiêm túc.

TTXVN - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều 25/10, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn, với 470/472 phiếu tán thành (tương đương 95,14% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau hơn 1 ngày làm việc, trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành một cách chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và nghiêm túc theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

"Đây là kết quả của cả quá trình chuẩn bị khẩn trương, thận trọng, nghiêm túc và trách nhiệm cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan và những người được lấy phiếu tín nhiệm. Quốc hội đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Công tác thuộc chương trình lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đã hoàn thành", Chủ tịch Quốc hội nêu.

Trước đó, chiều cùng ngày, Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Kết quả các chức danh Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

I - KHỐI CHỦ TỊCH NƯỚC

1. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Số phiếu tín nhiệm cao: 410 phiếu (chiếm 85,24% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 65 phiếu (chiếm 13,51% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

II - KHỐI QUỐC HỘI

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

2. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Số phiếu tín nhiệm cao: 437 phiếu (chiếm 90,85% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 32 phiếu (chiếm 6,65% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 2,29% tổng số phiếu thu về).

3. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Số phiếu tín nhiệm cao: 414 phiếu (chiếm 86,07% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 63 phiếu (chiếm 13,10% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 0,83% tổng số phiếu thu về).

4. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: Số phiếu tín nhiệm cao: 392 phiếu (chiếm 81,50% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 85 phiếu (chiếm 17,67% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 0,62% tổng số phiếu thu về).

5. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Số phiếu tín nhiệm cao: 391 phiếu (chiếm 81,29% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 87 phiếu (chiếm 18,09% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 0,42% tổng số phiếu thu về).

6. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: Số phiếu tín nhiệm cao: 426 phiếu (chiếm 88,57% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 49 phiếu (chiếm 10,19% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 0,62% tổng số phiếu thu về).

7. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh: Số phiếu tín nhiệm cao: 373 phiếu (chiếm 77,55% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 93 phiếu (chiếm 19,33% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 2,91% tổng số phiếu thu về).

8. Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình: Số phiếu tín nhiệm cao: 312 phiếu (chiếm 64,86% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 154 phiếu (chiếm 32,02% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 15 phiếu (chiếm 3,12% tổng số phiếu thu về).

9. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Số phiếu tín nhiệm cao: 396 phiếu (chiếm 82,33% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 80 phiếu (chiếm 16,63% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 1,04% tổng số phiếu thu về).

10. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà: Số phiếu tín nhiệm cao: 367 phiếu (chiếm 76,30% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 106 phiếu (chiếm 22,04% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 1,66% tổng số phiếu thu về).

11. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm: Số phiếu tín nhiệm cao: 352 phiếu (chiếm 73,18% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 116 phiếu (chiếm 24,12% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 2,49% tổng số phiếu thu về).

12. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy: Số phiếu tín nhiệm cao: 375 phiếu (chiếm 77,96% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 101 phiếu (chiếm 21,00% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 0,83% tổng số phiếu thu về).

13. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga: Số phiếu tín nhiệm cao: 354 phiếu (chiếm 73,60% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 83 phiếu (chiếm 17,26% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 1,04% tổng số phiếu thu về).

14. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh: Số phiếu tín nhiệm cao: 365 phiếu (chiếm 75,88% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 73 phiếu (chiếm 15,18% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 0,83% tổng số phiếu thu về).

15. Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh: Số phiếu tín nhiệm cao: 381 phiếu (chiếm 79,21% tổng số phiếu thu về); ố phiếu tín nhiệm: 55 phiếu (chiếm 11,43% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 1,04% tổng số phiếu thu về).

16. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới: Số phiếu tín nhiệm cao: 361 phiếu (chiếm 75,05% tổng số phiếu thu về); Số phiếu tín nhiệm: 77 phiếu (chiếm 16,01% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 0,42% tổng số phiếu thu về).

17. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng: Số phiếu tín nhiệm cao: 365 phiếu (chiếm 75,88% tổng số phiếu thu về); Số phiếu tín nhiệm: 73 phiếu (chiếm 15,18% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 0,62% tổng số phiếu thu về).

18. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh: Số phiếu tín nhiệm cao: 346 phiếu (chiếm 71,93% tổng số phiếu thu về); Số phiếu tín nhiệm: 84 phiếu (chiếm 17,46% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 2,49% tổng số phiếu thu về).

III - KHỐI CHÍNH PHỦ

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

19. Thủ tướng Phạm Minh Chính: Số phiếu tín nhiệm cao: 373 phiếu (chiếm 77,55% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 90 phiếu (chiếm 18,71% tổng số phiếu thu về); Số phiếu tín nhiệm thấp: 17 phiếu (chiếm 3,53% tổng số phiếu thu về).

20. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Số phiếu tín nhiệm cao: 384 phiếu (chiếm 79,83% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 90 phiếu (chiếm 18,71% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

21. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên: Số phiếu tín nhiệm cao: 229 phiếu (chiếm 47,61% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 189 phiếu (chiếm 39,29% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 61 phiếu (chiếm 12,68% tổng số phiếu thu về).

22. Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung: Số phiếu tín nhiệm cao: 279 phiếu (chiếm 58,00% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 164 phiếu (chiếm 34,10% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 35 phiếu (chiếm 7,28% tổng số phiếu thu về).

23. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: Số phiếu tín nhiệm cao: 312 phiếu (chiếm 64,86% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 142 phiếu (chiếm 29,52% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 26 phiếu (chiếm 5,41% tổng số phiếu thu về).

24. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt: Số phiếu tín nhiệm cao: 187 phiếu (chiếm 38,88% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 222 phiếu (chiếm 46,15% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 71 phiếu (chiếm 14,76% tổng số phiếu thu về).

25. Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang: Số phiếu tín nhiệm cao: 448 phiếu (chiếm 93,14% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu (chiếm 6,03% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 0,83% tổng số phiếu thu về).

26. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan: Số phiếu tín nhiệm cao: 316 phiếu (chiếm 65,70% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 148 phiếu (chiếm 30,77% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 17 phiếu (chiếm 3,53% tổng số phiếu thu về).

27. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng: Số phiếu tín nhiệm cao: 308 phiếu (chiếm 64,03% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 143 phiếu (chiếm 29,73% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 30 phiếu (chiếm 6,24% tổng số phiếu thu về).

28. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng: Số phiếu tín nhiệm cao: 262 phiếu (chiếm 54,47% tổng số phiếu thu về); Số phiếu tín nhiệm: 167 phiếu (chiếm 34,72% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 52 phiếu (chiếm 10,81% tổng số phiếu thu về).

29. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: Số phiếu tín nhiệm cao: 219 phiếu (chiếm 45,53% tổng số phiếu thu về); Số phiếu tín nhiệm: 200 phiếu (chiếm 41,58% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 62 phiếu (chiếm 12,89% tổng số phiếu thu về).

30. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan: Số phiếu tín nhiệm cao: 239 phiếu (chiếm 49,69% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 186 phiếu (chiếm 38,67% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 54 phiếu (chiếm 11,23% tổng số phiếu thu về).

31. Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm: Số phiếu tín nhiệm cao: 329 phiếu (chiếm 68,40% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 109 phiếu (chiếm 22,66% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 43 phiếu (chiếm 8,94% tổng số phiếu thu về).

32. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh: Số phiếu tín nhiệm cao: 260 phiếu (chiếm 54,05% tổng số phiếu thu về); Số phiếu tín nhiệm: 185 phiếu (chiếm 38,46% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 36 phiếu (chiếm 7,48% tổng số phiếu thu về).

33. Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long: Số phiếu tín nhiệm cao: 371 phiếu (chiếm 77,13% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 102 phiếu (chiếm 21,21% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 1,46% tổng số phiếu thu về).

34. Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Số phiếu tín nhiệm cao: 306 phiếu (chiếm 63,62% tổng số phiếu thu về); Số phiếu tín nhiệm: 152 phiếu (chiếm 31,60% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 19 phiếu (chiếm 3,95% tổng số phiếu thu về).

35. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong: Số phiếu tín nhiệm cao: 263 phiếu (chiếm 54,68% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 195 phiếu (chiếm 40,54% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 22 phiếu (chiếm 4,57% tổng số phiếu thu về).

36. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc: Số phiếu tín nhiệm cao: 334 phiếu (chiếm 69,44% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 119 phiếu (chiếm 24,74% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 24 phiếu (chiếm 4,99% tổng số phiếu thu về).

37. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Số phiếu tín nhiệm cao: 241 phiếu (chiếm 50,10% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 166 phiếu (chiếm 34,51% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 72 phiếu (chiếm 14,97% tổng số phiếu thu về).

38. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Số phiếu tín nhiệm cao: 370 phiếu (chiếm 76,92% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 102 phiếu (chiếm 21,21% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 1,66% tổng số phiếu thu về).

39. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn: Số phiếu tín nhiệm cao: 328 phiếu (chiếm 68,19% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 137 phiếu (chiếm 28,48% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 2,91% tổng số phiếu thu về).

40. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng: Số phiếu tín nhiệm cao: 237 phiếu (chiếm 49,27% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 197 phiếu (chiếm 40,96% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 45 phiếu (chiếm 9,36% tổng số phiếu thu về).

41. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Số phiếu tín nhiệm cao: 353 phiếu (chiếm 73,39% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 110 phiếu (chiếm 22,87% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 17 phiếu (chiếm 3,53% tổng số phiếu thu về).

IV- KHỐI TÒA ÁN, VIỆN KIỂM SÁT, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

42. Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình: Số phiếu tín nhiệm cao: 311 phiếu (chiếm 64,66% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 142 phiếu (chiếm 29,52% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 28 phiếu (chiếm 5,82% tổng số phiếu thu về).

43. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí: Số phiếu tín nhiệm cao: 337 phiếu (chiếm 70,21% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 130 phiếu (chiếm 27,08% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 2,29% tổng số phiếu thu về).

44. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn: Số phiếu tín nhiệm cao: 292 phiếu (chiếm 60,71% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm: 173 phiếu (chiếm 35,97% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 2,91% tổng số phiếu thu về)./.

Diệp Trương

Tin liên quan

Xem thêm