Quốc hội với Cử tri

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an

Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp với 468/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Tờ trình đề nghị điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. 
Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 21/5, Quốc hội làm việc tại hội trường. Đầu phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình đề nghị điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tờ trình nêu rõ, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, sau khi xem xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và dự kiến bố trí Quốc hội tiến hành nội dung này cùng với nội dung về công tác nhân sự tại phiên họp chiều 21/5 và phiên họp sáng 22/5/2024, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp với 468/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,1% tổng số đại biểu Quốc hội).

*Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã  thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm