Chính phủ hành động

Kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê thiếu trách nhiệm, để xảy ra nhiều vụ phá rừng

Hà Giang

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức khiển trách.

Ngày 17/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã có Thông cáo báo chí về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Theo ông Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang: Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, sau khi tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê, ông Bùi Văn Tuân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê và bà Củng Thị Mẩy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang kết luận Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê và các ông, bà Bùi Văn Tuân, Củng Thị Mẩy có vi phạm, khuyết điểm do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bản, để xảy ra nhiều vụ việc khai thác lâm sản trái pháp luật, với quy mô, khối lượng gỗ bị khai thác trái phép lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật tại các tổ chức Đảng có thẩm quyền, tại kỳ họp thứ 23, ngày 9/9/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bà Củng Thị Mẩy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê bằng hình thức khiển trách.

Tại cuộc họp ngày 15/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức khiển trách.

Tại Hội nghị ngày 16/10/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Văn Tuân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức khiển trách.

Sau hơn 2 năm kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật một Ban Thường vụ Huyện ủy. Điều này thể hiện tính nghiêm minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thi hành kỷ luật Đảng tại Hà Giang, đem lại niềm tin trong Đảng và với nhân dân địa phương./.

Minh Tâm

Xem thêm