Chỉ đạo, Điều hành

Lào Cai thông qua Nghị quyết về hỗ trợ Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Lào Cai

Mỗi thôn, tổ dân phố được thành lập 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Thôn có từ 350 hộ, tổ dân phố có từ 500 gia đình trở lên được bố trí Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 4 thành viên; các thôn, tổ dân phố còn lại được bố trí Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 3 thành viên.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai phát biểu. 
Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Nghị quyết về việc thành lập và chính sách hỗ trợ đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thông qua tại Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra chiều 30/5 tại Lào Cai.

Theo đó, mỗi thôn, tổ dân phố được thành lập 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Thôn có từ 350 hộ, tổ dân phố có từ 500 gia đình trở lên được bố trí Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 4 thành viên (gồm: 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 2 tổ viên); các thôn, tổ dân phố còn lại được bố trí Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 3 thành viên (gồm: 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên).

Tính đến tháng 5/2024, Lào Cai có 1.558 thôn, tổ dân phố; trong đó, chỉ có 3 thôn có từ 350 hộ trở lên và không có tổ dân phố có từ 500 hộ trở lên. Như vậy, toàn tỉnh có 1.558 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Nghị quyết cũng quy định chế độ, chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; mức hỗ trợ đối với thành viên của Tổ. Ngoài mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, các thành viên còn được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Cụ thể, ngoài chế độ hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ thêm 10% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng và hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Trường hợp thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự không tham gia hoặc không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế thì không được hưởng kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo Nghị quyết này. Kinh phí thực hiện Nghị quyết do ngân sách tỉnh bảo đảm và có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Ngoài ra, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã thông qua 6 Nghị quyết quan trọng khác để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Đề án phân loại đô thị Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đạt tiêu chí đô thị loại IV; Điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; Lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2024 - 2025; Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công...

Để thực hiện đồng bộ và hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Vũ Xuân Cường đề nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời, hiệu quả. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bằng các hình thức phù hợp, thông tin đầy đủ đến cử tri kết quả kỳ họp; kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần đưa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống./.

PV

Xem thêm