Chỉ đạo, Điều hành

Long An: Tăng cường công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới

Long An

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Long An thường xuyên duy trì các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới, không những trong phụ nữ mà cả trong cộng đồng xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị xuất sắc nhất: Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện Cần Đước. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN).

Ngày 4/5, UBND tỉnh Long An tổ chức tổng kết hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị.

Theo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2022 của tỉnh đã minh chứng, thể hiện rõ trách nhiệm, sự tâm huyết của các cấp, ngành, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, cũng như đưa Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình đi vào cuộc sống.

Trong năm 2022, hoạt động này có 15/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, trong đó có 840/4.578 cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiếm 18,24%; có 3/8 đại biểu Quốc hội của tỉnh là nữ, đạt 37,5% (tăng 25% so với nhiệm kỳ trước); nữ đại biểu HĐND các cấp là 1.444/5.354 người, đạt 27%, tăng 3,15% so với nhiệm kỳ trước.

Tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái vùng nông thôn, vùng biên giới hoàn thành giáo dục Tiểu học đạt hơn 97% (kế hoạch 90%), Trung học Cơ sở đạt hơn 99% (kế hoạch 80%). Tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt 34% (kế hoạch 30%). Tỷ lệ giới tính khi sinh đạt 103,04 bé trai/100 bé gái (kế hoạch 111 bé trai/100 bé gái).

Các tập thể được tặng giấy khen của Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN).

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Long An thường xuyên duy trì các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới, không những trong phụ nữ mà cả trong cộng đồng xã hội. Đặc biệt mô hình “Nam giới điểm 10” tiếp tục được phát động, thực hiện và phát huy được kết quả quan trọng. Mô hình đã tác động đến nhận thức và hành động của mọi người trong việc tạo điều kiện cho nữ tham gia các hoạt động xã hội, được tham gia giải trí, chia sẻ công việc gia đình, cải thiện điều kiện sống và làm việc của phụ nữ.

Tuy nhiên, công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ tại Long An vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định, đặc biệt là còn 5/20 chỉ tiêu chưa đạt. Trong đó chỉ tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và chỉ tiêu thực hiện mục tiêu liên quan đến vị trí phụ nữ tham gia lãnh đạo vẫn còn khoảng cách lớn so với yêu cầu đề ra. Cụ thể tỷ lệ công chức, viên chức quản lý, lãnh đạo là nữ còn thấp, đặc biệt là công chức, viên chức nữ đứng đầu cơ quan, đơn vị đạt 46%, thấp hơn 14% so với kế hoạch; tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số người có trình độ thạc sĩ đạt hơn 41%, thấp hơn 9% so với kế hoạch và tỷ lệ nữ tiến sĩ trong tổng số người có trình độ tiến sĩ đạt 21%, thấp hơn kế hoạch tới 29%.

Các tập thể được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN).

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp, bố trí nguồn lực để triển khai nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, các đơn vị đặc biệt quan tâm công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; hạn chế thấp nhất tình trạng xâm hại trẻ em, nhất là trẻ em gái; tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với hoạt động bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Dịp này, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Cần Đước được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, 9 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2022. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 25 cá nhân./.

Đức Hạnh

Xem thêm