Chính phủ hành động

Mục tiêu đến năm 2050, Việt Nam hình thành một số cơ sở y tế hiện đại ngang tầm quốc tế

Đến năm 2050, Việt Nam phấn đấu mở rộng mạng lưới bệnh viện chuyên khoa; hình thành một số cơ sở y tế hiện đại ngang tầm quốc tế

TTXVN - Theo Quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt, đến năm 2050, mạng lưới cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương đủ năng lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân tương đương với nước phát triển, thu nhập cao; tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô của các cơ sở y tế, mở rộng mạng lưới bệnh viện chuyên khoa; hình thành một số cơ sở y tế hiện đại ngang tầm quốc tế. 

TTXVN

Tin liên quan

Xem thêm