Thực thi chính sách

Nâng cao chất lượng đội ngũ sỹ quan Quân đội

Cà Mau

Trong quá trình thực hiện, hàng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đều tổ chức đánh giá kết quả triển khai, từ đó kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra chủ trương, giải pháp khắc phục phù hợp với tình hình thực tế.

Đại tá Phạm Minh Giang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

TTXVN - Các cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị đã nâng cao nhận thức, nắm chắc các nội dung, quy định của Luật Sĩ quan, các văn bản hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Đây là đánh giá của các đại biểu tại Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức ngày 23/8.

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Minh Giang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh, Bộ Chỉ huy và các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả Luật Sỹ quan và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành. Điều quan trọng nhất là đưa các nội dung của Luật vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ, sỹ quan luôn không ngừng nâng cao. Cơ quan tham mưu đã phát huy tốt vai trò trong công tác triển khai Luật; duy trì nghiêm túc nề nếp, đảm bảo đúng nguyên tắc các quy chế, quy định, quy trình về công tác cán bộ, trọng tâm là công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ, đề bạt thăng quân hàm, nâng lương..., góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ sỹ quan cơ bản đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Ngay sau khi Luật Sỹ quan và các Nghị định, Thông tư, hướng dẫn được ban hành, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động ban hành nhiều Nghị quyết, Kế hoạch về xây dựng đội ngũ cán bộ sỹ quan Bộ đội Biên phòng tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nhiều nội dung quan trọng nhằm phổ biến Luật đến tất cả các đối tượng trong toàn đơn vị; đặc biệt là quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ sỹ quan nói chung, đội ngũ sỹ quan là người dân tộc thiểu số nói riêng…Trong quá trình thực hiện, hàng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đều tổ chức đánh giá kết quả triển khai, từ đó kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra chủ trương, giải pháp khắc phục phù hợp với tình hình thực tế.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, trao đổi các kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Luật. Các đại biểu đã tập trung phân tích nhiều vấn đề quan trọng như độ tuổi phục vụ của sỹ quan; quy định về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sỹ quan; điều kiện thăn quân hàm sỹ quan trước thời hạn; các quy định về chế độ chính sách tiền lương, nhà ở, đất ở; thống nhất quân hàm của Công an và Quân sự ở địa phương...

Bên cạnh việc đưa ra những kiến nghị, đề xuất để thực hiện hiệu quả Luật Sỹ quan, trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tập trung tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, sỹ quan. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, đồng thời đánh giá đúng cán bộ, gắn đánh giá với quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp và các khâu trong công tác cán bộ; chủ động giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu gắn với nâng cao chất lượng cán bộ và thực hiện chính sách về công tác cán bộ, sỹ quan…/.

Huỳnh Anh

Xem thêm