Hội nhập

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại đa phương

Việc triển khai công tác đối ngoại đa phương và Chỉ thị 25-CT/TW thời gian qua đã góp phần quan trọng đề cao vị thế đất nước, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định...

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc. (Ảnh: Lâm Khánh/ TTXVN)

TTXVN - Ngày 25/1, tại Hà Nội, Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 đã diễn ra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Chỉ thị 25 là bước đột phá trong công tác đối ngoại đa phương khi lần đầu tiên Đảng có một văn kiện mang tính định hướng cho cả hệ thống chính trị về những chủ trương, mục tiêu và biện pháp lâu dài, toàn diện, nhằm đưa công tác đối ngoại đa phương của Việt Nam lên một tầm cao mới.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, trong hơn 5 năm triển khai, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, Chỉ thị đã góp phần mang lại những thành quả nổi bật trên tất cả lĩnh vực như: Bảo đảm hòa bình, an ninh, thúc đẩy phát triển và phát huy vị thế của Việt Nam tại các thể chế đa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều tham luận quan trọng rà soát tình hình triển khai Chỉ thị 25 trong 5 năm qua; thống nhất đánh giá tổng thể về cục diện, tình hình, cơ hội, thách thức đặt ra đối với đối ngoại đa phương; phương hướng, biện pháp triển khai trong thời gian tới nhằm tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đối ngoại đa phương cũng như cách thức nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các trụ cột đối ngoại.

Các đại biểu đều nhận định, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, việc triển khai công tác đối ngoại đa phương và Chỉ thị 25 thời gian qua đã góp phần quan trọng đề cao vị thế đất nước, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định; xử lý các khó khăn, phức tạp về quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội và tranh thủ hiệu quả nguồn lực, tiến bộ quốc tế cho công cuộc phát triển đất nước. Các đại biểu đánh giá cao sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Quốc hội và đối ngoại nhân dân đã góp phần nâng cao hiệu quả tổng thể của công tác đối ngoại đa phương.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trên cơ sở lắng nghe các tham luận, ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định, công tác đối ngoại tiếp tục là “điểm sáng đầy ấn tượng” trong những thành tựu chung của đất nước trong năm 2023; đánh giá cao những thành tựu, nỗ lực của các ban, bộ, ngành và địa phương thời gian qua trong việc triển khai toàn diện và đồng bộ Chỉ thị 25 trên tất cả trụ cột đối ngoại. Phó Thủ tướng cho rằng, có được kết quả này là nhờ chủ trương đúng đắn của Đảng, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và trực tiếp tham gia của lãnh đạo cấp cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp chặt chẽ giữa tất cả ban, bộ, ngành, địa phương.

Để triển khai công tác đối ngoại đa phương mạnh mẽ hơn và tiếp tục đưa những nội hàm của Chỉ thị 25 vào đời sống đối ngoại của đất nước, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tăng cường chuyển đổi cả về tư duy và hành động, chú trọng công tác dự báo, tham mưu kịp thời, tỉnh táo, chuẩn xác, để nâng cao hiệu quả công tác đa phương và thể hiện rõ nét dấu ấn Việt Nam trên trường quốc tế, phù hợp với ưu tiên và nguồn lực của đất nước.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, mối quan hệ bổ trợ, gắn kết hữu cơ giữa hợp tác song phương là nguồn sức mạnh cho đa phương và đối ngoại đa phương; là cơ hội, điều kiện thuận lợi để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu. Phó Thủ tướng chỉ đạo cần củng cố cơ chế phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, địa phương, hoàn thiện và bảo đảm hài hòa các khuôn khổ pháp lý, chính sách trong nước, đào tạo nguồn nhân lực tâm huyết, sẵn sàng dấn thân, đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền và bảo đảm nguồn lực tài chính để triển khai hiệu quả công tác đối ngoại đa phương./.

Xem thêm