Môi trường

Nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Cần Thơ

Hội nghị nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Mặt trận các cấp về tuyên truyền, vận động nhân dân về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

TTXVN - Ngày 12/7, tại thành phố Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối cùng các cơ quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho các tỉnh phía Nam năm 2023.

Hội nghị nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Mặt trận các cấp về tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu các tỉnh phía Nam. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Đại biểu tham dự Hội nghị được nghe chuyên gia, nhà quản lý từ các cơ quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn, các vấn đề quản lý chất thải; công tác giáo dục, truyền thông về bảo vệ môi trường, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường, đại biểu Mặt trận các cấp, nhất là đại biểu ở khu dân cư chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Theo ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nội dung chính của Hội nghị là chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các địa phương, nhất là xây dựng mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trọng tâm là mô hình về thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn và giữ gìn vệ sinh môi trường ở cộng đồng dân cư.

Bên cạnh những thuận lợi, kết quả, các đại biểu cần đề cập những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai xây dựng mô hình điểm; đặc biệt là kinh nghiệm để có thể nhân rộng một cách bền vững mô hình hay, hiệu quả và công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam cùng ngành Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chức năng trong triển khai chương trình phối hợp...  Các kiến nghị, đề xuất Đảng, Nhà nước về quan điểm, cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu từ cơ sở được tổng hợp nhằm hỗ trợ triển khai đạt hiệu quả thực chất trong thời gian tới./.

Ngọc Thiện

Tin liên quan

Xem thêm