Thời sự

Ông Ngô Xuân Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng

Kết quả bỏ phiếu 49/49 số phiếu tán thành, đạt 98% (so với tổng số 50 đại biểu) đồng ý bầu ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chúc mừng ông Ngô Xuân Thắng.
Ảnh: TTXVN phát

Sáng 10/6, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền đối với hai chức danh đang khuyết là Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Kết quả bỏ phiếu có 49/49 số phiếu tán thành, đạt 98% (so với tổng số 50 đại biểu HĐND) đồng ý bầu ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Ông Ngô Xuân Thắng (55 tuổi), quê quán xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). Ông Ngô Xuân Thắng có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế phát triển, lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, ông Ngô Xuân Thắng là Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Bí thư Quận ủy Thanh Khê.

Ngoài ra, kỳ họp cũng bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với bà Nguyễn Thị Anh Thi, đồng thời bầu bà Nguyễn Thị Anh Thi giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi (48 tuổi), quê quán phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Bà Nguyễn Thị Anh Thi có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Đại học chuyên ngành Pháp văn, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Anh Thi từng kinh qua các chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Ngoài ra, kỳ họp bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng đối với bà Trần Thanh Thủy, tân Giám đốc Sở Y tế./.

Võ Văn Dũng

Xem thêm