Thời sự

Phát biểu kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc về công tác Hội đồng nhân dân

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc về công tác Hội đồng nhân dân của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

TTXVN - Chiều 21/2, tại tỉnh Quảng Ninh, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 đã bế mạc sau 1 ngày làm việc. Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu phát biểu kết luận Hội nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 đã hoàn thành chương trình đề ra. Đây là Hội nghị thứ 2 về tổng kết hoạt động của HĐND trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, nhưng là hội nghị đầu tiên mang quy mô toàn quốc với sự tham dự đầy đủ của Thường trực HĐND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan Trung ương và địa phương có liên quan.

Hội nghị đã nghe Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp tỉnh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ và trọng tâm công tác năm 2023; nghe Thường trực HĐND 18 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng miền phát biểu. Các ý kiến đều rất tâm huyết, trách nhiệm. Qua đó, chúng ta thống nhất nhận định:

Thứ nhất, năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nước ta đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ với kết quả khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Đặc biệt, một số địa phương, nhất là các địa phương đang thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với bình quân cả nước (như: Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,03%; thành phố Hà Nội đạt 8,89%, Hải Phòng đạt 12,32%…).

Trong thành tựu chung của đất nước có vai trò rất quan trọng của các cơ quan dân cử. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, HĐND các cấp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia và của từng địa phương; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển, thực hiện các đột phá chiến lược, rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khơi thông, giải phóng các nguồn lực và tạo động lực mới cho thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị năm ngoái, chúng ta nhận định có một làn gió tưới mới trong hoạt động của cơ quan dân cử các cấp. Chúng ta cũng thống nhất nhận thức việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử nói chung và HĐND địa phương nói riêng là thể hiện “ý Đảng, lòng Dân”, năm nay càng thấy khẳng định đó vững chắc hơn, thuyết phục hơn. Có rất nhiều cách làm hiệu quả, kinh nghiệm hay, bài học quý trong hoạt động của HĐND thời gian qua. Số lượng các địa phương có nhiều đổi mới, nhiều điểm nhấn, tạo được dấu ấn trong hoạt động ngày càng nhiều hơn. Hoạt động của HĐND bám sát yêu cầu thực tiễn hơn, thiết thực hơn, trách nhiệm hơn.

Nhiều đại biểu nhấn rất mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cũng vì sự nghiệp chung. Chúng ta không phân biệt cơ quan nào trong hệ thống chính trị, không có sự đối trọng hay đối đầu mà là chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm. Tôi cũng đã nhiều lần phát biểu rằng, việc chúng ta đổi mới, hoàn thiện thể chế, pháp luật, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia hay địa phương, thậm chí bản thân công tác giám sát cũng phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Không có chuyện quyền anh, quyền tôi, "cua cậy càng, cá cậy vây" mà mỗi cơ quan đều phải làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình vì sự phát triển chung như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc nhở.

Qua ý kiến của các đồng chí thì toát lên tinh thần đó. Đây là điều rất quan trọng. Làn gió tươi mới trong hoạt động của cơ quan dân cử đang ngày càng có tính chất lan tỏa hơn, vừa truyền cảm hứng, vừa tạo động lực, giữ lửa cho hoạt động của HĐND. Đổi mới của chúng ta là khá toàn diện từ các kỳ họp, hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND; công tác xây dựng thể chế, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát, dân nguyện, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác thông tin, truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin... Hoạt động của HĐND ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Thứ hai, việc tổ chức hội nghị về công tác HĐND là cách làm thiết thực, hiệu quả, thể hiện tinh thần đổi mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong giám sát, hướng dẫn hoạt động của HĐND. Năm 2022, căn cứ kết quả Hội nghị tại 3 khu vực Bắc - Trung - Nam, 6 Hội nghị Thường trực HĐND khu vực, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Kết luận số 1144/TB-TTKQH ngày 7/6/2022; Nghị quyết số 594 về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Kế hoạch số 389 để triển khai Đề án “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND”, kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND và nhiều văn bản hướng dẫn khác. Tại các kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã mời Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố dự khán, nhất là các phiên họp giám sát chuyên đề. Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cử đại diện về dự các kỳ họp của HĐND cấp tỉnh. Có tính tương tác hai chiều như vậy. Qua đó, HĐND các tỉnh, thành phố liên tục cập nhật, bổ sung về cơ sở pháp lý và phát triển các bài học kinh nghiệm hữu ích để đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng trong ban hành nghị quyết và tăng cường các hoạt động giám sát.

Thứ ba, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đã nghiêm túc thực hiện Kết luận số 1144/TB-TTKQH ngày 7/6/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ động xây dựng kế hoạch định hướng chương trình hoạt động cả nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là chương trình ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách của HĐND. Để nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cũng được quan tâm kiện toàn khá kịp thời, bảo đảm tính ổn định, tích cực và chủ động thực hiện chức năng theo luật định, nâng cao trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân. Các trường hợp đại biểu có vi phạm cũng được xử lý nghiêm, kịp thời, bảo đảm đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần sàng lọc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự liêm chính, thật sự là người đại diện tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương.

Thứ tư, từ thực tiễn vừa qua, có thể khẳng định rằng, HĐND các tỉnh, thành phố một mặt luôn chủ động thực thi chương trình, kế hoạch nhiệm vụ toàn khóa trên địa bàn; mặt khác, luôn kịp thời giải quyết những nội dung phát sinh hoặc công việc đột xuất trong điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều rào cản phải tháo gỡ hoặc cần triển khai thực hiện các chủ trương mới của Trung ương. Ngoài 2 kỳ họp thường lệ, HĐND các tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công khoảng 200 kỳ họp chuyên. Tinh thần là nhạy bén, vì yêu cầu của cuộc sống, không nề hà kỳ hợp thường kỳ hay bất thường. Trong đó, tỉnh Kiên Giang, Đắk Lắk đã tổ chức 7 kỳ họp chuyên đề và 1 kỳ họp Diễn tập phòng thủ; Hậu Giang, Hòa Bình, Phú Yên, Sơn La, Khánh Hòa tổ chức 6 kỳ họp...

Điều đáng ghi nhận là, các Kỳ họp HĐND được tổ chức hợp lý, khoa học, bảo đảm vừa kịp thời, vừa “thực chất và hiệu quả” trong việc giải quyết thành công các nội dung và nhiệm vụ dù mới nảy sinh hay đột xuất đặt ra, với tâm thế không để bất ngờ và không rơi vào bị động; tiếp tục có nhiều cải tiến như: nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, “từ sớm, từ xa”; giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian chất vấn, thảo luận; công tác điều hành linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, phát huy cao nhất tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu; ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức cầu truyền hình trực tuyến đến cấp huyện, tăng cường thời lượng phát thanh, truyền hình trực tiếp, cung cấp mã QR-Code để cử tri trực tiếp đặt câu hỏi tại các phiên chất vấn, thực hiện chuyển đổi số tất cả các hoạt động của HĐND...

Chúng ta họp bất thường nhiều nhưng không vì thế mà giảm yêu cầu về chất lượng, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vấn đề nào đã chín, đã rõ, có sự đồng thuận cao thì đưa vào chương trình Kỳ họp. Không phải vì gấp, nể nang mà thông qua.

Thứ năm, vừa qua, lần đầu tiên, Bộ Chính trị ban hành 6 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 Vùng của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gồm: Trung du, miền núi Bắc Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long; vùng Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng. Bộ Chính trị cũng ban hành một số nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù phát triển một số địa phương. Đây là những chủ trương, chính sách mở ra cơ hội lớn cho phát triển nhưng cũng đặt trách nhiệm lớn hơn cho chính quyền địa phương nói chung và HĐND nói riêng. HĐND các tỉnh, thành phố đã kịp thời quán triệt và khẩn trương thể chế hóa các nghị quyết nêu trên gắn với việc thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết của Quốc hội và tổ chức thực thi các Nghị quyết của Chính phủ đối với mô hình tổ chức chính quyền và cơ chế chính sách đặc thù cho một số tỉnh, thành phố.

Năm 2022, HĐND các tỉnh, thành phố ban hành gần 5.900 nghị quyết, trong đó có gần 1.700 Nghị quyết quy phạm pháp luật (địa phương ban hành nhiều nhất là Thừa Thiên - Huế với 173 nghị quyết). Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND cấp tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu; chất lượng thẩm tra được nâng lên; báo cáo thẩm tra thể hiện chính kiến và trách nhiệm rõ ràng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp và chất lượng, tính khả thi của các nghị quyết. Đồng thời, HĐND cũng đã tích cực tham gia góp ý vào các dự án luật, cung cấp thông tin về thực trạng triển khai các chính sách tại địa phương, góp phần kịp thời và thiết thực nâng cao chất lượng công tác lập pháp của Quốc hội.

Thứ sáu, hoạt động giám sát của HĐND tiếp tục đổi mới theo hướng thực chất, định rõ kết quả, minh định trách nhiệm, tăng cường giám sát chuyên đề đối với các vấn đề được dư luận quan tâm; tăng lượng giải trình, làm rõ vấn đề phức tạp, bất cập; ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn làm cơ sở để theo dõi, giám sát, đôn đốc, tái giám sát. Năm 2022, cả nước đã thành lập hơn 1.100 đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhận được 11.133 kiến nghị, trong đó 8.202 kiến nghị đã được giải quyết (đạt tỷ lệ 73,07 %). Thường trực HĐND cấp tỉnh cũng rất tích cực tham gia, đóng góp rất quan trọng vào kết quả 4 giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Luật Quy hoạch; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp (như: kết hợp trực tiếp với trực tuyến, qua đường dây tiếp nhận ý kiến cử tri, tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri có đại biểu HĐND ba cấp cùng dự…) và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam cùng cấp. Việc tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND cấp tỉnh trung bình đạt 87,86%, một số địa phương có tỷ lệ 100% đại biểu HĐND cấp tỉnh tiếp công dân; tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo cả nước trung bình đạt 87,74%.

Nhìn lại năm 2022, từ diễn đàn này, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, đổi mới và các kết quả cơ bản, nổi bật của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2022.  Tôi kỳ vọng và rất tin tưởng rằng, một số hạn chế, bất cập được Hội nghị chúng ta chỉ rõ (về hoạt động chất vấn chưa xứng tầm, về giải trình còn chưa nhiều, việc giải quyết kiến nghị của cử tri hiệu quả chưa cao, về một số đại biểu HĐND chưa thực hiện tốt việc tiếp công dân,…) nhất định sẽ được khắc phục một cách tổng thể và đồng bộ với chất lượng, hiệu lực và hiệu quả mới, tiếp tục khẳng định thật vững chắc vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại địa phương.

Thay mặt các đồng chí chủ trì, tôi nhấn mạnh thêm một vài tồn tại, hạn chế mà các đồng chí đã nêu trong báo cáo.

Thứ nhất, về phía Ủy ban Thường vụ Quốc hội có chức năng theo Hiến định và luật định là hướng dẫn và giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân. Trong năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nhiều nỗ lực trong công tác hướng dẫn hướng dẫn, đã ban hành số 594/NQ-UBTVQH15 về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND. Tất cả các tỉnh, thành đều đánh giá rất cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số hướng dẫn chưa đầy đủ. Qua kiến nghị của các địa phương cho thấy còn một số vấn đề cần tiếp tục hướng dẫn trong thời gian tới. Tôi mong các đồng chí hiến kế để thực hiện công tác giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát hoạt động của HĐND thì nội hàm giám sát, phương thức giám sát, cách thức tổ chức thực hiện giám sát như thế nào. Qua hướng dẫn, theo dõi cũng có phần giám sát, nhưng giám sát việc ban hành các nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật của HĐND còn lỏng lẻo. Khi HĐND cấp tỉnh ban hành các nghị quyết thì chưa gửi đầy đủ về cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội để lập danh mục, đưa vào cơ sở dữ liệu...

Về phía HĐND, công tác đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND chưa thực sự đồng đều ở các địa phương và cũng chưa thực sự đồng đều trên các lĩnh vực.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu về vai trò giám sát của HĐND với trách nhiệm cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. Đó là trách nhiệm của HĐND trong việc ban hành văn bản tổ chức thực hiện kết luận, nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội; trong kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, tài chính và ngân sách; trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong giải ngân vốn đầu tư công; trong việc để xảy ra tình trạng thiếu thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế; trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia…

Trên cơ sở phát huy những thành tựu rất to lớn đã đạt được và nhận diện rất rõ những hạn chế, khuyết điểm, chúng ta phải tiếp tục rà soát, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND, các Kỳ họp HĐND, công tác thông tin tuyên truyền, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thông tin tuyên truyền...

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trên cơ sở thành tựu và bài học năm 2022, tôi đề nghị HĐND các tỉnh, thành phố cần nỗ lực cao hơn, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để thực hiện tốt một số công việc sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, định hướng, kế hoạch phát triển của địa phương để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảng đoàn HĐND cần lãnh đạo, chỉ đạo việc tiến hành đánh giá giữa nhiệm kỳ, rà soát toàn diện các lĩnh vực, nhiệm vụ, đề án chưa triển khai hoặc chưa hoàn thành để tìm giải pháp thúc đẩy, khẩn trương thực hiện; đồng thời, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung để thực thi đồng bộ các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, nhất là các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các Vùng.

Thứ hai, hiện thực hóa yêu cầu về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới bằng chương trình, lộ trình khả thi. HĐND phải giữ vai trò quan trọng trong đổi mới quản trị ở địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tập trung quản lý phát triển; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân; góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học, trong sạch, công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đồng thời, từng bước rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm của HĐND các thành phố trực thuộc Trung ương trong điều kiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị, nhiều nhiệm vụ của HĐND cấp dưới đẩy lên HĐND cấp tỉnh, thành phố.

Thứ ba, lựa chọn và thực thi các nhiệm vụ trọng tâm làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình cả về bề rộng, chiều sâu và chất lượng. Nghiên cứu và ban hành các nghị quyết về tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các nội dung của Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 68 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Nghị quyết số 81 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050,… Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND theo hướng phải bảo đảm tính dự báo chính xác, lượng hóa được mục tiêu chính sách, các giải pháp và nhiệm vụ phải rất cụ thể, rõ ràng, bám sát thực tiễn cuộc sống, dễ triển khai thực hiện và dễ giám sát, kiểm tra.

Thứ tư, xây dựng và tổ chức chương trình giám sát năm 2023 phù hợp, chặt chẽ và hiệu quả. Xây dựng các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, phấn đấu tạo chuyển biến rõ rệt và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, từ đó làm tốt nhiệm vụ kiểm soát quyền lực ở địa phương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, chủ động tham gia có hiệu quả các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong các hoạt động giám sát, khảo sát.

Đặc biệt, năm 2023, Quốc hội và HĐND sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2.2.2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Đây là lần lấy phiếu tín nhiệm duy nhất trong nhiệm kỳ, góp phần đánh giá cán bộ, về uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ. Đảng đoàn Quốc hội sẽ lãnh đạo, chỉ đạo sớm việc sửa đổi, bổ sung các nghị quyết của Quốc hội, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Quy định số 96 và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đề nghị HĐND tổ chức thực hiện tốt Quy định số 96, các văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nhận thức việc lấy phiếu tín nhiệm là công tác trọng tâm của nhiệm vụ trọng tâm, từ đó, xây dựng kế hoạch và các giải pháp khả thi, cụ thể để tiến hành nghiêm túc, tránh hình thức, chiếu lệ.

Thứ năm, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, năng lực, uy tín của đại biểu HĐND các cấp gắn chặt với nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND. Đây là công việc quyết định thành bại. Đề nghị Thường trực HĐND các địa phương cần bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng, soát xét tổng thể phương hướng nhân sự đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch đại biểu chuyên trách nhằm xây dựng đội ngũ đại biểu kế cận thật sự coi trọng chất lượng với cơ cấu. Đổi mới cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của các đại biểu HĐND; xử lý nghiêm các trường hợp sa sút về phẩm chất chính trị, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, không còn xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân địa phương.

Thứ sáu, chủ động giao lưu, cầu thị và đoàn kết, nâng cao năng lực toàn diện ngang tầm nhiệm vụ. Năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo nghiên cứu, ban hành Quy chế mẫu về hoạt động của HĐND cấp tỉnh; đồng thời, nghiên cứu đổi mới việc tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND tại 6 khu vực trên cả nước theo hướng không nhất thiết tổ chức hằng năm và sẽ tập trung hơn theo hướng tăng tính liên kết vùng kinh tế, giữa các địa phương có chung đặc điểm văn hóa, xã hội... Theo đó, đề nghị các đồng chí chủ động, tăng cường phối hợp công tác với các tầm mức: giữa Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với HĐND, giữa HĐND các tỉnh, thành phố, giữa HĐND các cấp với nhau, đảm bảo tính đồng bộ, liên thông, hiệu quả, thiết thực, thực chất, không hình thức, không phô trương, không lãng phí.

Tới giờ phút này, một lần nữa, có thể khẳng định, Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Căn cứ kết quả của Hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ban Công tác đại biểu tiếp thu, hoàn thiện văn bản để báo cáo Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và các tỉnh, thành phố, cơ quan hữu quan; đồng thời, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị, đề xuất của HĐND các tỉnh, thành phố, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Từ thành công của Hội nghị hôm nay, trước hết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan hữu quan; sự tham gia đầy đủ và đầy trách nhiệm của Thường trực HĐND 63 tỉnh, thành phố trung ương; ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, chương trình, công tác tổ chức của Ban Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội; trân trọng cảm ơn và biểu dương tỉnh Quảng Ninh mến khách đã phối hợp tổ chức Hội nghị chu đáo, trọng thị; trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên đã tuyên truyền nhanh nhất, đồng bộ, đầy đủ và hết sức sinh động về Hội nghị hôm nay đến cử tri và đồng bào cả nước.

Xin chúc các đồng chí, các quý vị và gia đình sức khỏe và hạnh phúc! Chúc các cơ quan dân cử chúng ta một năm mới tràn đầy khí thế mới, quyết tâm mới, tiến bộ mới và thành công mới; phấn đấu trở thành những cơ quan đại biểu thực sự gần dân, công khai, minh bạch, dân chủ và là những cơ quan quyền lực nhà nước thực sự pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả!./.

Xem thêm