Xây dựng Đảng

Phát huy dân chủ, xây dựng Nghị quyết phù hợp thực tiễn, có tính khả thi cao

Sóc Trăng

Toàn tỉnh Sóc Trăng tập trung, quyết liệt đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà bứt phá thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 5/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X đã khai mạc Kỳ họp thứ 18.

Phát biểu khai mạc, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Toàn tỉnh tập trung, quyết liệt đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà bứt phá thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Tỉnh tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả nặng nề của COVID-19.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy dân chủ, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, đóng góp vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; đề xuất ý kiến xây dựng các Nghị quyết bảo đảm đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng nguyện vọng, niềm tin của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Trong phiên khai mạc, các đại biểu tập trung thảo luận Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2023; phân tích, đánh giá sát thực, khách quan, toàn diện kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân (đặc biệt là các chỉ tiêu nghị quyết chưa đạt). Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân tỉnh xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với xu thế phát triển chung và tình hình thực tiễn của địa phương nhằm đạt được kết quả cao nhất.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng cho ý kiến về quyết toán thu, chi ngân sách; phân bổ vốn năm 2024 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh; phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn; phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn; xem xét, quyết định về biên chế, giao biên chế công chức và hợp đồng hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, Hội có tính chất đặc thù năm 2024; quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2024; quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh…

Các đại biểu xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri; Báo cáo của các cơ quan tư pháp; các báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp theo quy định. Đây là kênh thông tin quan trọng để các đại biểu có thêm cơ sở xem xét, quyết định những nội dung trình tại kỳ họp.

Chiều cùng ngày, Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng bầu gồm 27 người.

Kết quả, các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đều có số phiếu tín nhiệm cao đạt cao. Cụ thể: Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối với 47/47 phiếu; ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có 45/47 phiếu tín nhiệm cao và 2/47 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp./.

Trung Hiếu

Tin liên quan

Xem thêm