Môi trường

Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

Sóc Trăng

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trang, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo đã thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, đạt được những kết quả tích cực.

Đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Đại diện Công giáo và Tin lành ký kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường giai đoạn 2022-2026. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

TTXVN - Lễ ký kết phối hợp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2026 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Sở Tài Nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày 20/9.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha thông tin, giai đoạn 2016 - 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo đã thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, đạt được những kết quả tích cực.

Nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn về bảo vệ môi trường với nội dung phong phú, đa dạng được triển khai, từ đó xuất hiện mô hình bảo vệ môi trường trong đồng bào theo đạo, mang lại hiệu quả như trồng cây xanh, sử dụng biogas trong chăn nuôi, phân loại rác thải (rác hữu cơ và rác vô cơ)... góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha thông tin kết quả thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2021. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026. Chương trình phối hợp đề ra một số mục tiêu quan trọng như: tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, vận động chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước, 100% hộ gia đình và cộng đồng dân cư nơi có đạo hưởng ứng hoạt động bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu...

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng, toàn tỉnh có 64 tổ chức tôn giáo trực thuộc, 2 cơ sở đào tạo tôn giáo, 301 cơ sở tôn giáo, 382 cơ sở tín ngưỡng. Hiện toàn tỉnh có 366 chức sắc, 677 chức việc, 2.003 nhà tu hành và 638.949 người có đạo.

Tỉnh thực hiện tốt công tác vận động đồng bào có đạo trong bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương./.

Tuấn Phi

Xem thêm