Thực thi chính sách

Phát huy vai trò cầu nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với đồng bào trong nước

TP. Hồ Chí Minh

Chủ trương, chính sách nhất quán và đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta là củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Ban chấp hành Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Thanh Vũ /TTXVN)

TTXVN  -  Ngày 21/7, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 30 thành viên. Ông Lê Văn Thu, Trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các ông Nguyễn Trí Dũng và Danny Võ Thành Đăng giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò, những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố nói riêng, Việt Nam nói chung. Đồng thời, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài; chủ trương, chính sách nhất quán và đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta là củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Ông Trần Đức Hiển đánh giá cao vai trò cầu nối của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh. Hội cùng các thành viên đã làm tốt công tác kết nối, tổ chức, giúp người Việt Nam ở nước tham gia hội nghị, hội thảo, tọa đàm tìm cơ hội đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho trí thức người Việt Nam ở nước ngoài giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp trong nước, tìm cơ hội hợp tác nghiên cứu, giảng dạy. Đặc biệt, Hội đã tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài nắm được thông tin về tình hình trong nước, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước…

Trong nhiệm kỳ mới, ông Trần Đức Hiển đề nghị, Hội tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được; quan tâm hơn nữa đến công tác kết nối kiều bào với quê hương. Hội cần chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường các cuộc tiếp xúc, củng cố vai trò của Hội với tư cách là cầu nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, du học sinh... với đồng bào trong nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy việc làm ăn, đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao của doanh nhân, trí thức, thanh thiếu niên kiều bào, đóng góp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh kết nối kiều bào với quê hương, tham gia hội nhập, tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh cùng nhiều hoạt động thiện nguyện. Hội thành lập Trung tâm Hỗ trợ kiều bào nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho kiều bào khi về nước sinh sống và làm việc; tổ chức nhiều hoạt động phát huy tiềm lực của trí thức kiều bào, hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp, trí thức trẻ lập nghiệp tại quê hương, xúc tiến giao lưu kinh tế, văn hóa với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Theo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng 5,3 triệu người; trong đó, gần 50% người Việt Nam ở nước ngoài có liên hệ với Thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có lượng kiều hối gửi về hàng năm chiếm gần 50% tổng lượng kiều hối trên cả nước. Riêng năm 2022, kiều hối về Thành phố đạt hơn 6,6 tỷ USD.

Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp do kiều bào đầu tư với số vốn hơn 45.000 tỷ đồng. Hơn 400 trí thức kiều bào về làm việc dài hạn và gần 200 trí thức tham gia hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.../.

Thanh Vũ

Xem thêm