Thời sự

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội: Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Hà Nội

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tổng hợp 1.801 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

TTXVN - Sáng 21/7, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã quý II/2023.

Nhìn chung, từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri và công tác tiếp công dân, xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của HĐND các cấp thành phố Hà Nội đạt được những kết quả tích cực, thực sự là “làn gió tươi mới” trong hoạt động của HĐND các cấp. Công tác này đã được thực hiện đổi mới, quy củ, đúng quy định và đạt chất lượng, hiệu quả rất thiết thực. HĐND thành phố và một số đơn vị đã ban hành các nghị quyết về giải quyết kiến nghị cử tri thường xuyên tại các kỳ họp thường lệ. Đây là bước tiến quan trọng nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị, thể hiện đúng tinh thần trách nhiệm của cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tổng hợp 1.801 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn. Nhận được kiến nghị, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho các ngành, cấp liên quan kiểm tra, rà soát việc giải quyết, trả lời cử tri; tổng hợp và báo cáo HĐND thành phố kết quả thực hiện đúng thời hạn yêu cầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Việc tổng hợp, thông tin kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đến cử tri còn chưa rộng khắp. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được nêu nhiều lần, trùng lặp và không có diễn biến mới, đã được các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết cụ thể nhưng chưa được thông tin, tuyên truyền rõ để cử tri biết. Việc tiếp thu, giải trình, trả lời trực tiếp của UBND và các cơ quan có thẩm quyền tại các buổi tiếp xúc còn chưa đầy đủ. Việc trao đổi giữa đại biểu HĐND, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và cử tri còn chưa nhiều và chưa hiệu quả.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, các kiến nghị của cử tri nếu không được giải quyết thỏa đáng sẽ dẫn đến khiếu nại; khiếu nại không được sẽ dẫn đến tố cáo; tố cáo không được sẽ xảy ra khiếu kiện đông người. Do vậy, Hội đồng nhân dân các cấp phải theo dõi, đôn đốc các cơ quan để giải quyết hiệu quả. Việc rà soát, phân loại phải đúng thẩm quyền, đúng cơ quan giải quyết.

Bên cạnh đó, việc theo dõi giải quyết, trả lời ý kiến cử tri cũng rất quan trọng. Nếu nội dung trả lời chưa đáp ứng yêu cầu, còn trả lời chung chung, không đúng, trả lời cho xong, Hội đồng nhân dân yêu cầu các cơ quan phải làm lại.

Để nâng cao chất lượng công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri và công tác tiếp công dân, giải pháp trong thời gian tới là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức bộ máy, hoạt động của HĐND các cấp thành phố nói chung và trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân nói riêng; nêu cao vai trò, trách nhiệm, kỹ năng của đại biểu HĐND. HĐND các cấp tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện tương hỗ cho hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư đổi mới, chất lượng, hiệu quả.

Hội đồng nhân dân các cấp nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định; đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, phục vụ của bộ máy giúp việc HĐND các cấp. Hội đồng nhân dân các cấp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến, công khai kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường mở rộng các hình thức trao đổi, đối thoại giữa đại biểu HĐND, UBND và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết với cử tri và nhân dân./.

Tuyết Mai

Xem thêm