Chính phủ hành động

Phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thiên Văn.

TTXVN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 823/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thiên Văn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 9, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã bầu ông Nguyễn Thiên Văn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Thiên Văn với số phiếu bầu 66/67/74 phiếu (vắng 7 đại biểu), đạt 89,18%.

Ông Nguyễn Thiên Văn sinh ngày 15/11/1973, dân tộc Kinh; trình độ học vấn 12/12; trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Hành chính công; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp./.

Hải Ngọc

Tin liên quan

Xem thêm