Quốc hội với Cử tri

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự khai mạc Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam

Quảng Nam phát huy bản sắc văn hóa con người và truyền thống cách mạng để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

TTXVN - Ngày 6/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026, đã khai mạc Kỳ họp thứ 18. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng: Qua theo dõi và báo cáo trình tại Kỳ họp cho thấy Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, năm 2023 kinh tế của Quảng Nam vẫn còn khó khăn. Tốc độ tăng trưởng GRDP dự kiến giảm 8,25% so với năm 2022 - đây là mức giảm nhiều nhất từ khi tái lập tỉnh đến nay. Tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa bảo đảm tiến độ... Báo cáo trình tại kỳ họp đã đánh giá cụ thể những nguyên nhân khách quan, thẳng thắn nhìn nhận các yếu tố chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cần thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị, đoàn kết, thống nhất, ý chí và nghị lực, phát huy bản sắc văn hóa con người và truyền thống cách mạng của Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn này, tập trung ổn định tổ chức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ còn lại của năm 2023.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tỉnh cần tập trung thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra; tiếp tục phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong việc rà soát, kiến nghị hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật; chú trọng xây dựng nghị quyết, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền bảo đảm đúng quy định của Trung ương và phù hợp thực tiễn của địa phương, đồng thời đề ra các giải pháp tổ chức thực thi hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024. Tỉnh tập trung chuẩn bị trước một bước các điều kiện, nguồn lực cần thiết nhằm triển khai Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua, nhiệm vụ cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các chính sách quan trọng có hiệu lực trong năm 2024.

Quảng Nam chuẩn bị tốt các điều kiện, nguồn lực, triển khai kịp thời, hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được phê duyệt. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển song song ngành công nghiệp và dịch vụ, lấy định hướng phát triển dịch vụ - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, phát huy thế mạnh của du lịch Hội An, Mỹ Sơn. Quảng Nam huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm phát huy thế mạnh của từng vùng miền, địa phương, khu vực, tạo sức bật mới cho Khu kinh tế Chu Lai và vùng phía Đông của tỉnh, hoàn thành dứt điểm các tuyến giao thông trọng điểm kết nối các trục ngang của tỉnh còn gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng...

Năm 2024, Quảng Nam đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh 2010) tăng 7,5-8%. Thu ngân sách đạt 23.600 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 20.100 tỷ đồng.

Tỉnh đã đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành 17 chỉ tiêu đề ra của năm 2024. Theo đó, toàn tỉnh tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; thực hiện quyết liệt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển, đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Quảng Nam tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng, san lấp; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để tập trung ưu tiên thu hút đầu tư; thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển vùng phía Tây.

Quảng Nam cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược; tập trung triển khai nội dung được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội kết luận để trình cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư. Địa phương tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng giao thông quan trọng kết nối liên vùng, trọng tâm là tuyến đường Võ Chí Công, các tuyến nối từ đường Võ Chí Công đến các trục quốc lộ, Quốc lộ 14E, các cầu qua sông Thu Bồn, Vu Gia.

Kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh Quảng Nam có tốc độ tăng trưởng giảm so với năm 2022. GRDP năm 2023 ước giảm 8,25%. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 dự kiến 23.951 tỷ đồng, đạt 89,8% dự toán; trong đó thu nội địa 20.880 tỷ đồng, đạt 100% dự toán; thu xuất nhập khẩu 3.071 tỷ đồng, đạt 53% dự toán./.

Trần Tĩnh

Xem thêm