Thời sự

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 6/6/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

TTXVN

Xem thêm