Thời sự

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Rà soát văn bản pháp luật, phải chỉ ra được nội dung cần sửa đổi, bổ sung

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ rà soát hệ thống pháp luật theo lĩnh vực và thẩm quyền quản lý được giao.

TTXVN - Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp thứ 2 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sau khi rà soát lại và nêu rõ những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, các bộ, ngành gửi báo cáo đến Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực của Tổ công tác - để tổng hợp, xây dựng báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Trên cơ sở báo cáo rà soát của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp đã dự thảo Báo cáo của Chính phủ gồm 3 phần và 23 phụ lục tương ứng với 23 nhóm lĩnh vực được yêu cầu rà soát tại Nghị quyết số 101/2023/QH15. 

Các lĩnh vực được rà soát gồm: Đấu thầu, đấu giá, quy hoạch, đầu tư công, quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, ngân sách nhà nước, tài chính công, hợp tác công tư, xã hội hóa dịch vụ công, đầu tư, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản, ngân hàng, tài chính, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu, doanh nghiệp, giám định, định giá và các lĩnh vực khác đã được các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án kiến nghị.

Quá trình rà soát cho thấy có 28 nội dung quy định có mâu thuẫn, chồng chéo tại 11 luật, 1 nghị quyết, 8 nghị định và 2 thông tư. Bên cạnh đó, có 400 nội dung bất cập, vướng mắc tại 32 luật, 1 nghị quyết, 1 pháp lệnh, 84 nghị định, 1 quyết định và 4 thông tư.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ rà soát hệ thống pháp luật theo lĩnh vực và thẩm quyền quản lý được giao.

"Trong quá trình rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Quốc hội, các bộ, ngành phải chỉ rõ những nội dung cần sửa đổi, bổ sung chứ không chỉ đơn thuần tập hợp các ý kiến góp ý đối với những văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu, chậm nhất đến ngày 20/9, các bộ, ngành, địa phương phải có ý kiến phản hồi với dự thảo Báo cáo trước khi Văn phòng Chính phủ thực hiện quy trình lấy ý kiến của các thành viên Chính phủ. 

Do phạm vi rà soát theo yêu cầu của Nghị quyết số 101/2023/QH15 rất rộng và thời gian gấp, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương nỗ lực cao nhất để sớm hoành thành Báo cáo trình Quốc hội./.

Xuân Tùng

Xem thêm