Thời sự

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Cà Mau

Hội nghị có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng để toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau tiếp thu, quán triệt sâu sắc, một cách hệ thống về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 4/10, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị quán triệt một số văn bản của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ chủ chốt trong tỉnh.

Hội nghị có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng để toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau tiếp thu, quán triệt sâu sắc, một cách hệ thống về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, thống nhất phương pháp, cách làm và bổ sung thêm kinh nghiệm thực tiễn giữa các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là giữa tỉnh với Trung ương, giữa huyện với tỉnh để góp phần lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau Trần Hữu Phước nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài. Công tác này phải được thực hiện thường xuyên, tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác này. Thông qua hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ thấm nhuần, lan tỏa quyết tâm, tinh thần của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân, suy nghĩ, hành động hiệu quả trong vị trí công tác, góp phần phòng, chống, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Đại biểu tham dự hội nghị là cán bộ chủ chốt đứng đầu các địa phwong, sở, ban, ngành trong tỉnh Cà Mau.(Ảnh: TTXVN phát)

Sau phần khai mạc, Tiến sĩ Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương đã trình bày các nội dung, đồng thời trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.

Hội nghị cũng triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào nội dung về sự lãnh đạo của Đảng, các cơ chế, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về công tác này; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong xử lý các vụ án, vụ việc; các cơ quan thực thi pháp luật thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng; nhận diện, phân tích thấu đáo, toàn diện và đề ra những giải pháp căn cơ, lâu dài, hữu hiệu để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, “nhất hô, bá ứng”, tiếp tục đưa công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng ta khởi xướng, chủ trì, lãnh đạo thực hiện ngày càng toàn diện, thực chất./.

Huỳnh Anh

Xem thêm