Chính phủ hành động

Phú Yên cần huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phú Yên

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, tỉnh Phú Yên phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, ỷ lại.

TTXVN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 20/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên.

Theo đó, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành quả về kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Phú Yên đã đạt được trong năm 2022.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới, như: chưa tạo được đột phá để phát triển; quy mô kinh tế còn nhỏ, tốc độ tăng trưởng còn chậm so với bình quân của cả nước, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; chưa thu hút được các dự án quy mô lớn tạo đột phá cho phát triển; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm...

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao phương châm phát triển "1 mũi nhọn, 2 hành lang, 3 trụ cột, 4 nền tảng, 5 nhiệm vụ trọng tâm". Phú Yên cần huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tốt hơn năm 2022, khắc phục khó khăn, thách thức, giải quyết được mâu thuẫn giữa tiềm năng, lợi thế với cơ chế, chính sách và nguồn lực còn hạn hẹp, bất cập trong kết nối liên thông hạ tầng.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, tỉnh Phú Yên phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, ỷ lại; phối hợp với các bộ, các ngành để tìm ra cơ chế, chính sách, con đường đi tốt nhất, phải chủ động linh hoạt sáng tạo.

Tiếp tục coi trọng, tập trung, đẩy mạnh công tác quy hoạch; quy hoạch phải đi trước một bước, có tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn, chiến lược, còn việc thực hiện, đầu tư có thể phân kỳ; quy hoạch phải chỉ ra và phát huy tiềm năng, thế mạnh, khắc phục hạn chế, bất cập; trong quy hoạch phải dành những vị trí thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh tạo của cải vật chất, việc làm; nghiên cứu nguồn lực để thực hiện quy hoạch theo phương châm "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân", lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá.

Là địa phương có thế mạnh về phát triển du lịch, cảnh quan thiên nhiên, tỉnh phải hết sức chú trọng phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ, công chức, phân bổ nguồn lực phù hợp, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực…/.

Hải Ngọc

Xem thêm