Xây dựng Đảng

Quảng Ninh: Chấm dứt mô hình Chủ tịch UBND thành phố kiêm Trưởng ban Quản lý Vịnh Hạ Long

Quảng Ninh

Với việc bổ nhiệm ông Vũ Kiên Cường làm Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã chấm dứt mô hình Chủ tịch UBND thành phố kiêm Trưởng ban Quản lý Vịnh Hạ Long kéo dài suốt 8 năm.

TTXVN - Ngày 23/8, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Người thay vị trí của ông Vũ Kiên Cường tại Ban Dân tộc tỉnh là ông Lục Thành Chung, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy nhấn mạnh, hai ông Vũ Kiên Cường, Lục Thành Chung đều có năng lực, kinh nghiệm công tác, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng trong sáng và đã trải qua nhiều vị trí công tác, cương vị khác nhau, trưởng thành từ cơ sở.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh mong muốn, trên cương vị công tác mới, hai ông tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác; nỗ lực, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo hai đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kể từ ngày thành lập 1995, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long liên tục được thay đổi mô hình quản lý: là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh giai đoạn 1995 - 2015; trực thuộc UBND thành phố Hạ Long năm 2015 - 2017 và từ tháng 12/2017 đến nay, trực thuộc UBND tỉnh.

Từ khi Ban Quản lý Vịnh Hạ Long trực thuộc UBND thành phố đến nay, chức danh Trưởng Ban Quản lý Vịnh do Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long kiêm nhiệm.

Với việc bổ nhiệm ông Vũ Kiên Cường làm Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã chấm dứt mô hình Chủ tịch UBND thành phố kiêm Trưởng ban Quản lý Vịnh Hạ Long kéo dài suốt 8 năm.

Ban Quản lý Vịnh Hạ Long là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh. Ban có chức năng tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý, bảo vệ di sản; nghiên cứu khoa học; tu bổ di sản; tôn tạo cảnh quan và kiểm soát môi trường, giám sát nguồn nước; bảo vệ tài nguyên rừng, thủy sản, địa chất, địa mạo; cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật; tham gia phát triển du lịch bền vững, dịch vụ và xúc tiến du lịch… phát huy giá trị Vịnh Hạ Long, trọng tâm khu vực di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận./.

PV

Xem thêm