Xây dựng Đảng

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, đoàn kết toàn dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Cần Thơ

Cần Thơ đã vào cuộc một cách tích cực, triển khai Quyết định số 218 của Trung ương; ngày càng phát huy được vai trò của các cá nhân tiêu biểu, phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

TTXVN - Ngày 17/8, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã có buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn khảo sát cho biết, Cần Thơ đã vào cuộc một cách tích cực, triển khai Quyết định số 218 của Trung ương; ngày càng phát huy được vai trò của các cá nhân tiêu biểu, phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thành phố có nhiều giải pháp để phổ biến, quán triệt Quyết định số 218 sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Thành ủy Cần Thơ đã ban hành nhiều văn bản để triển khai Quyết định này.

Trưởng Đoàn khảo sát yêu cầu Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn chỉnh báo cáo tổng kết, bám sát vào nội dung Quyết định số 218 để gửi về Trung ương đúng quy định; trong đó cần tập trung làm rõ một số kết quả nổi bật, nhất là các mô hình, những cách làm hay, hiệu quả. Mặt khác, thành phố cần đánh giá hiệu quả việc thực hiện Quyết định số 218 sau 10 năm được triển khai trên địa bàn...

Ông Phạn Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Tiếp thu ý kiến của Đoàn khảo sát, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là chức năng đã được triển khai từ lâu nhưng công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân mới ra đời từ khi có Quyết định số 218, ngày 12/12/2013. Do đó, Bộ Chính trị cần ban hành Kết luận để tiếp tục thực hiện Quyết định trên phù hợp với thời kỳ mới...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ yêu cầu Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và các quận, huyện trong thời gian tới, ngoài thực hiện chỉ đạo chung của Thành ủy Cần Thơ cần có kế hoạch cụ thể, phương pháp, cách thức, nội dung góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của đơn vị, tổ chức mình…

Thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị, 10 năm qua, thành phố Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là Quyết định được các cấp ủy tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, xây dựng được niềm tin, sự đồng thuận cao trong nhân dân thành phố.

Nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được nâng lên rõ rệt. Qua đó, thể hiện rõ nét vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân; là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các cơ quan ban, ngành thành phố trong công tác phối hợp của MTTQ các tổ chức chính trị xã hội các cấp thực hiện Quyết định số 218 có sự chuyển biến tích cực và chủ động hơn. Thành phố đã tiếp thu nhiều ý kiến tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các ý kiến đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền phản hồi thỏa đáng bằng văn bản.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, việc triển khai Quyết định số 218 trên địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn còn một số hạn chế như: Việc tổ chức đối thoại cùng những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp có nơi chưa thường xuyên. Hoạt động góp ý đối với vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương còn chưa nhiều. Một số nơi công tác tổ chức hội thảo góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền còn hình thức, nội dung góp ý không đi thẳng vào vấn đề. Cán bộ Mặt trận, đoàn thể một số địa phương chưa nắm vững nội dung, quy trình thực hiện. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đúng đắn đầy đủ về tầm quan trọng của việc góp ý, đối thoại với nhân dân…/.

Ngọc Thiện

Tin liên quan

Xem thêm