Xây dựng Đảng

Chủ động, đề xuất những giải pháp phòng, ngừa tham nhũng

Hải Phòng

Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng đã chú trọng đi sâu nghiên cứu những hạn chế, tồn tại, bất cập trong quy định của pháp luật để kiến nghị, đề xuất Trung ương và thành phố sửa đổi, bổ sung; đồng thời có những giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa sai phạm.

TTXVN - Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng không chỉ thực hiện tốt vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố, mà còn chủ động nghiên cứu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo mang tính chất riêng của địa phương.

* Chủ động đề xuất

Theo Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng Đặng Bá Cường, Ban đã chủ động nghiên cứu, giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đồng thời, chủ động đề xuất với Trung ương nhiều vấn đề quan trọng để giải quyết những yêu cầu của thực tiễn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Khi được giao nhiệm vụ tham gia nghiên cứu phục vụ việc ban hành Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy, tại các hội thảo và các cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng đã kiên trì đề nghị có một điều riêng quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy. Kiến nghị này đã được Ban Bí thư đồng ý và quy định tại Điều 3, Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018. Xuất phát từ yêu cầu tăng cường phát hiện và xử lý tham nhũng, từ năm 2018, Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng đã đề xuất Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nghiên cứu, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tham nhũng, kinh tế. Đề xuất trên đã được Ban Chỉ đạo Trung ương đồng ý và chỉ đạo thực hiện.

Ông Đặng Bá Cường cho biết, với tinh thần hướng về cơ sở, Ban Nội chính Thành ủy thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, triển khai đồng bộ các mặt công tác nội chính; trong đó, coi trọng nhiệm vụ phòng ngừa, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, gắn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, với nhiệm vụ chuyên môn của các ban, sở, ngành, đoàn thể.

Nhất quán phương châm "coi việc ổn định tình tình thành phố, tình hình các địa phương là mục tiêu hoạt động", Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng đã tăng cường giám sát, tiếp nhận và tham mưu xử lý trên 5.000 đơn thư; trong đó đã trực tiếp xác minh ban đầu trên 300 đơn thư khiếu nại, tố cáo làm cơ sở đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo giải quyết có hiệu quả hàng trăm vụ việc tại các đơn vị, địa phương. Ban đã chủ trì họp với lãnh đạo các ngành, địa phương, thống nhất hướng xử lý những vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, trật tự xã hội, bảo đảm ổn định tình hình các địa phương, đơn vị.

Cùng đó, Ban đã chủ động nắm tình hình, đề xuất Thường trực Thành ủy các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực thuế và khai thác tài nguyên, khoáng sản; đồng thời, chủ động phát hiện, phối hợp với ngành Thuế đôn đốc thu hồi cho ngân sách nhà nước trên 300 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng đã chủ động phối hợp các ngành, địa phương giúp Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc những kiến nghị của các Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, giúp xử lý tốt các vụ việc, vụ án; đồng thời còn nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều công trình, dự án trên địa bàn.

* Cơ quan tham mưu sắc bén

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đánh giá, từ tháng 7/2022, Ban Nội chính đã giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, chương trình, quy trình công tác.

Với quan điểm "lấy phòng ngừa là chính", Ban đã chú trọng đi sâu nghiên cứu những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước, những bất cập trong quy định của pháp luật để kiến nghị, đề xuất Trung ương và thành phố sửa đổi, bổ sung; đồng thời có những giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa sai phạm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Bí thư Thành ủy Hài Phòng Lê Tiến Châu cho rằng, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trong những năm tới rất nặng nề và khó khăn. Do đó, thành phố cần tập trung thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu rất cao trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước được dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức.

Để thực sự là cơ quan tham mưu sắc bén, trung thực của Thành ủy, là cơ quan phối hợp chủ động, có trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể, các ngành, địa phương, là địa chỉ tin cậy để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân thành phố, Ban Nội chính Thành ủy cần bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương và Thành ủy, cụ thể hóa bằng những kế hoạch, chương trình cụ thể. Ban tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy có các giải pháp bảo đảm hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Ban Nội chính Thành ủy thực hiện tốt vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan chức năng giúp Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo thực hiện tốt những kiến nghị của các Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, kinh tế. Ban phối hợp chặt chẽ với các ngành Nội chính, Tư pháp và các địa phương triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; rà soát, tham mưu xử lý tốt các vụ việc tồn đọng; đồng thời, chủ động phát hiện, xử lý ngay và nghiêm những vụ việc tham nhũng, tiêu cực mới phát sinh.

 

Ban tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả Chương trình hành động số 46-Ctr/TU thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; đặc biệt là xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, thực sự bảo vệ công lý, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân, tạo động lực cho sự phát triển của thành phố trong tình hình mới./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm