Chỉ đạo, Điều hành

Quốc khánh 2/9: Cần Thơ xây dựng và phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội

Cần Thơ

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng và phát triển bền vững thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đọc diễn văn tại buổi họp mặt. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

TTXVN - Ngày 31/8, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

Tại buổi họp mặt, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, những mốc son lịch sử vẻ vang của dân tộc; khẳng định vị thế, vai trò lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xây dựng và phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước cũng như trên địa bàn thành phố. Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và phát triển bền vững thành phố.

Thời gian tới, Cần Thơ phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, ý chí tự lực, tự cường, tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương tập trung thực hiện đồng bộ 3 khâu đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV. Tỉnh huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng, liên vận quốc tế, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu.

Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hình thành và những thành tựu nổi bật của địa phương thời gian qua; khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, niềm vinh dự, tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực, sát, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Địa phương tiếp tục phát triển khoa học công nghệ, thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với thúc đẩy đổi mới sáng tạo; tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng và vận hành tốt chính quyền điện tử, đô thị thông minh, xã hội số, kinh tế xanh. Tỉnh tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương phát triển toàn diện thành phố. Địa phương không ngừng củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc…

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lão thành. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã trao tặng Huy hiệu 55 năm, 50 năm và 45 tuổi Đảng cho 3 đồng chí, đại diện cho 364 đảng viên cao niên tuổi Đảng trên địa bàn thành phố được trao trong dịp Lễ kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2023./.

Ngọc Thiện

Xem thêm