Chỉ đạo, Điều hành

Sóc Trăng phấn đấu nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu về cải cách hành chính

Sóc Trăng phấn đấu đến năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh xếp vào nhóm khá, trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Một góc thành phố Sóc Trăng. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

(TTXVN) Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu, tỉnh nỗ lực triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhờ đó, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh hàng năm tăng liên tiếp kể từ năm 2016 đến nay. Năm 2021, Sóc Trăng xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính (cải thiện 15 bậc so với thời điểm bắt đầu triển khai đánh giá trên phạm vi cả nước) và là địa phương dẫn đầu các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên, theo kết quả công bố hàng năm của Bộ Nội vụ, nhiều chỉ số thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng chưa bền vững, thậm chí một số tiêu chí, chỉ số thành phần có chiều hướng giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đầu tư nguồn lực thực hiện công tác cải cách hành chính và đánh giá Chỉ số cải cách hành chính...

Sóc Trăng phấn đấu đến năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh xếp vào nhóm khá, trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Từ năm 2026 đến 2030, mỗi năm Chỉ số cải cách hành chính tăng tối thiểu 1 bậc.

Hàng năm, giá trị trung bình tỷ lệ điểm Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị trong tỉnh cao hơn tỷ lệ điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được công bố ở năm trước liền kề. Trong đó, chỉ số cải cách hành chính của mỗi đơn vị đạt tỷ lệ điểm năm sau phải cao hơn năm trước.

Để đạt được mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết, tỉnh tiếp tục triển khai 7 nhiệm vụ. Về cải cách thể chế, tỉnh nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; thường xuyên rà soát, tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời xử lý những văn bản có nội dung không đúng quy định; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn quy định của pháp luật hiện hành.

Tỉnh thực hiện việc cập nhật, công khai các thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và Cổng Thông tin điện tử tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tăng tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích; giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tỉnh triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật về phân cấp quản lý nhà nước và thực hiện kiểm tra, đánh giá đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã; tăng cường cải tiến phương thức làm việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong xử lý công việc của cơ quan hành chính các cấp trên môi trường số, tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sóc Trăng tăng cường cải cách chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh theo quy định; nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác phong chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Trong cải cách tài chính công, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính, hoạt động sự nghiệp đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công trên một số lĩnh vực; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Tỉnh Sóc Trăng rà soát, đánh giá và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công tỉnh qua lĩnh vực xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số…/.

Nhật Bình

Xem thêm